Teamontwikkeling: een onmisbaar ingrediënt voor het leveren van goede zorg

Teamontwikkeling: een onmisbaar ingrediënt voor het leveren van goede zorg

In de zorg hebben we veel oog voor de cliënt en patiënt, maar soms te weinig voor de medewerkers. Een gemiste kans, want wanneer het goed gaat met de medewerkers, zijn cliënten daar ook bij gebaat. De medewerkers kunnen in een optimaal werkklimaat immers de beste zorg leveren. Een essentieel onderdeel van een goed werkklimaat is goede communicatie en samenwerking – niet alleen tussen zorgverlener en cliënt, maar ook binnen het team. Dit maakt teamontwikkeling een wezenlijke component voor het leveren van goede zorg.

Neem bijvoorbeeld collega’s die werken in zelfsturende teams. Teamleden zijn op elkaar aangewezen om onder andere het rooster te vullen, vergaderingen voor te zitten en elkaar te beoordelen. Samenwerken is hierbij dus een essentieel onderdeel. Wat we hierbij in gedachte moeten houden is dat zorgmedewerkers over het algemeen mensgericht zijn en graag werken in een stabiele omgeving. Daarentegen worden conflicten of onenigheden in het team vaak vermeden. Dit kan leiden tot een hoge ervaren werkdruk, stress en in het uiterste geval zelfs (langdurig) verzuim. Werken aan teamontwikkeling is dan ook van belang om duurzaam goede zorg te kunnen blijven leveren. Zowel voor medewerkers als voor cliënten. 

"Ik zeg af en toe tegen mijn collega; ‘doe niet zo rood’, dan snapt ze precies wat ik bedoel. We hebben meer begrip voor elkaar."

Hoe werkt teamontwikkeling?
In teamontwikkeling is het belangrijk om het eigen gedrag en het gedrag van de ander te leren begrijpen. Pas dan is het mogelijk om als team te werken aan verandering. In teamontwikkeling kan DISC gebruikt worden om inzicht in communicatiestijlen te krijgen. Inzicht in de eigen stijl en die van een ander maakt het mogelijk om open te communiceren en aan te sluiten bij elkaar. Teamontwikkeling gericht op communicatie helpt teams om zich dusdanig te ontwikkelen dat zij goed met elkaar samenwerken (positieve sfeer, goed leerklimaat, heldere verwachtingen en veiligheid). Bovendien sterkt het de teams ook in de communicatie met en zorg voor cliënt en mantelzorger(s).

Wat is het DISC-model?
Het DISC-model geeft mensen inzicht in hun eigen communicatiestijl en die van anderen. Uitgangspunt van het model is dat gedragskenmerken te groeperen zijn in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

Met het DISC-model krijgt men inzicht in:

  • de kwaliteiten en valkuilen in communicatie;
  • de behoefte op het gebied van gedrag/communicatie om werk goed te doen;
  • de persoonlijke communicatiestijl en hoe deze aan te passen is aan de stijl van een ander,
  • om zo samen een doel te bereiken.

De vertaalslag 
DISC helpt om inzicht te krijgen in de eigen gedragsstijl en begrip te creëren voor het gedrag van collega’s. Wanneer teamleden hun eigen kleur herkennen, kunnen zij concreet benoemen wat hun kwaliteiten en valkuilen zijn als individu, en nog belangrijker: als team. Voor de teamleider/-manager is het vervolgens gemakkelijker om bij het team aan te sluiten en te zorgen voor datgene wat het team nodig heeft. Dit gaat echter niet vanzelf. Een gedegen interpretatie van de DISC-analyse en begeleiding van ervaren trainers zijn daarbij onmisbaar. Dit zijn essentiële ingrediënten om de vertaalslag te maken van individuele DISC-profielen naar optimale samenwerking in het team. Het resultaat is tevreden en gezonde medewerkers die zich optimaal inzetten voor kwalitatief goede zorg voor de cliënt.    

"Het is heel leuk om op deze manier met elkaar bezig te zijn, meer begrip voor elkaar en van cliënten te krijgen. Ik snap nu beter hoe we met elkaar samenwerken."

Trots
Wij zijn trots op onder andere Attent Zorg en Behandeling die met onze ondersteuning hebben gewerkt aan teamontwikkeling door middel van DISC. Dorine van Attent bevestigt dat: “Het is heel leuk om op deze manier met elkaar bezig te zijn, meer begrip voor elkaar en van cliënten te krijgen. Ik snap nu beter hoe we met elkaar samenwerken.”

Meer weten? Neem dan contact op met onderstaande consultants.