Ziekenhuis St Jansdal: samen gaan we voor Goud!

Ziekenhuis St Jansdal: samen gaan we voor Goud!

Bij Ziekenhuis St Jansdal kunnen patiënten rekenen op veilige en verantwoorde zorg. Om dit aan te tonen laat het ziekenhuis zich elke vier jaar toetsen door het NIAZ. In 2013 waren zij het eerste ziekenhuis in Nederland dat erin slaagde om aan alle normen te voldoen en werd ze daarmee een best practice ziekenhuis. Vier jaar later kiest het ziekenhuis ervoor om zich opnieuw te laten toetsen door het NIAZ maar nu op het nieuwe normenkader: Qmentum 3.0. Q-Consult Zorg heeft het St Jansdal ondersteund in de voorbereidingen naar de externe audit o.a. op het updaten van haar intern auditsysteem. 

Vernieuwing intern auditsysteem

2017 is voor St Jansdal een hectisch jaar: implementatie van Epic, een nieuwe leidinggevendenstructuur én een nieuwe OK. En natuurlijk niet te vergeten: de NIAZ accreditatie in hetzelfde jaar. NIAZ-Qmentum is, meer dan het oude accreditatiesysteem van het NIAZ, een systeem dat medewerkers op de werkvloer betrekt bij kwaliteitsverbetering en waar de patiënt centraal staat. Voor het St Jansdal een mooie kans om tegelijkertijd ook haar intern toetsingssysteem onder de loep te nemen en te updaten. Belangrijke uitgangspunten daarbij waren:

  • Kortcyclisch leren en verbeteren
  • Enthousiaste en gemotiveerde auditoren
  • Leren van elkaar
  • Minimale belasting voor de organisatie

Traceraudits en flitsaudits

St Jansdal besloot om zich te richten op twee auditmethodieken: flitsaudits en de traceraudits. Bij een flitsaudit wordt 1 thema in korte tijd (maximaal 1,5 uur) op diverse afdelingen getoetst aan de hand van een zeer beknopte vragenlijst (maximaal 3 vragen) die voorafgaand aan de audit wordt toegelicht door een inhoudsdeskundige. De auditoren gaan in duo’s op pad en toetsen direct in de praktijk door te praten, te observeren en te lezen hoe zaken geborgd zijn. Thema’s die bij het St Jansdal op deze manier zijn getoetst, zijn o.a.: ethiek, informed consent en overdracht. De flitsaudit is daarmee een nieuwe auditmethodiek waarbij je snel je peilstok in een thema kan stoppen om te kijken hoe het in de praktijk is geregeld. Bij een traceraudit volgen de auditoren het pad van de patiënt/het systeem door de organisatie en worden meerdere thema’s getoetst. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die 3 dagen geleden op de SEH is binnengekomen, OK heeft gehad en nu bijna met ontslag gaat. Bij die ene patiënt toetst de auditor of het patiëntenproces volgens afspraak is verlopen (en waarom wel/niet?). Q-Consult Zorg heeft meerdere groepen auditoren van het St Jansdal in beide methodieken opgeleid, de auditoren begeleid tijdens het uitvoeren van de audit en daarnaast ook zelf audits binnen het ziekenhuis voorbereid en uitgevoerd.

Positieve effecten

De resultaten van de audits worden binnen een week in de organisatie gedeeld zodat de verbetering direct in gang gezet kan worden. Door de frequente toetsing (elke week een flitsaudit en tweewekelijks een traceraudit) en de snelle terugkoppeling van de resultaten ontstond daadwerkelijk een cyclus van continu leren en verbeteren. Een ander positief effect van de nieuwe manier van toetsen is het enthousiasme bij zowel de auditoren als de medewerkers dat ontstond voor kwaliteit. Door de praktische manier van toetsen werd het weer leuk om over kwaliteit te praten en te leren van elkaar. O.a. deze innovatieve en efficiënte wijze van intern toetsen heeft erin geresulteerd dat het St Jansdal goed voorbereid was op de externe audit en wederom met een hoge score (99,4% van alle gouden criteria) de accreditatie heeft behaald. Een resultaat om trots op te zijn!

Ervaringen van St Jansdal met Q-Consult Zorg
Mariëlle Plochg-Holtmann (Manager Kwaliteit)) is erg tevreden over de begeleiding van Q-Consult Zorg: “Q-Consult Zorg is erin geslaagd om snel in te stappen in een fase waarin het tempo erg hoog lag. Gebruikmakend van de kennis en ervaring uit het land, hebben zij ons goed op scherp gezet.”