4 opvallende knelpunten in de simulatie Zorgprestatiemodel Een terugblik op de intervisie van 11 maart

4 opvallende knelpunten in de simulatie Zorgprestatiemodel

De overgang naar het Zorgprestatiemodel (ZPM) heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van GGZ en FZ-organisaties. Tijdens de intervisie op 11 maart verdiepten we ons in de simulatie: waar bevinden zich de grootste financiële risico’s en hoe kunnen we die mitigeren? Samen met meer dan 35 deelnemers hebben we 4 opvallende knelpunten rondom de simulatie gevonden. We delen ze graag met jou in dit artikel!

Hoe staat het ervoor?

Bij de meeste deelnemers geldt dat de simulatie en de interpretatie van de resultaten nog loopt. Negen instellingen zijn nog niet gestart. Op één uitzondering na, zijn de behandelaren (nog) niet actief aangehaakt bij de ZPM-projecten. De deelnemers geven aan dat de behandelaren alleen op hoofdlijnen betrokken worden, soms via een nieuwsbrief. Men wacht eigenlijk op verdere duidelijkheid vanuit het landelijk programma. Zonder de exacte effecten is het lastig om ze nu mee te nemen, omdat er vragen spelen waarop nog geen antwoord is.

4 opvallende knelpunten

Als knelpunten in de simulatie wordt het volgende benoemd:

  • De afbakening van de settings (mono/multidisciplinair)
  • Onduidelijkheid over de invulling van de zorgcontractering 2022
  • Onduidelijk wat de effecten zijn op de zorgpaden (indirecte tijd)
  • Exacte definitie WO-psycholoog

De deelnemers geven aan dat het onduidelijk is hoe de simulatieresultaten gebruikt kunnen worden. Het zou 3 kanten op kunnen gaan: 

  1. Richting een benchmark met gelijksoortige instellingen
  2. Richting het interne proces: aanpassing van zorgpaden
  3. Richting de zorgcontractering: contracteermodellen bepalen op basis van de financiële impact

Bij het benoemen van risico’s springt de liquiditeit en (eventuele) bevoorschotting als grootste risico eruit. Alle systeemwijzigingen in het verleden bij ziekenhuizen, GGZ-instellingen en in het sociaal domein geven reden tot grote zorg op dit punt.

Lees ook: Zorgprestatiemodel: aanhaken behandelaren en omgaan met indirecte tijd