Het schrijven van het kwaliteitsverslag hoeft niet ingewikkeld te zijn 5 tips om het maximale uit jouw kwaliteitsverslag te halen

Het schrijven van het kwaliteitsverslag hoeft niet ingewikkeld te zijn

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg maakt dat veel organisaties bezig zijn met het formuleren van kwaliteitsplannen en –verslagen. Hoewel veel organisaties dit al deden, stelt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dit nu ook verplicht. Op basis van onze ervaringen bij verschillende klanten hebben wij vijf tips geformuleerd die je helpen om het meeste uit jouw kwaliteitsverslag te halen.

5 tips om het maximale uit jouw kwaliteitsverslag te halen

Tip 1: Zorg voor integraliteit tussen het kwaliteitsplan en -verslag
Richt het kwaliteitsverslag zo in dat het goed aansluit bij de inhoud van het kwaliteitsplan. Met andere woorden: zorg ervoor dat de inhoud van het kwaliteitsplan herkenbaar naar voren komt in het kwaliteitsverslag, bijvoorbeeld door dezelfde hoofdstukindeling aan te houden in beide documenten. Op deze manier zorg je voor herkenbaarheid en integraliteit tussen de verschillende stukken.

Tip 2: Zorg voor integraliteit met de belangrijke thema’s en ontwikkelingen voor de organisatie
Het kwaliteitsverslag is bedoeld als uitgangspunt voor de in- en externe verantwoordingsgesprekken. Benadruk in het kwaliteitsverslag dus wat voor jouw organisatie belangrijke thema’s of ontwikkelingen zijn om over in gesprek te gaan met verschillende ketenpartners. Op deze wijze wordt het kwaliteitsplan een instrument om het gesprek met ketenpartners mee aan te gaan.

Tip 3: Zorg voor integraliteit tussen verschillende kwaliteitsinstrumenten
Besteed in het kwaliteitsverslag specifiek aandacht aan de uitkomsten op het gebied van:

  • veiligheid (de indicatoren rondom basisveiligheid); 
  • cliëntoordelen (NPS per locatie of Zorgkaart Nederland); 
  • leren en werken aan kwaliteit (verbeteren per locatie en lerend netwerk).

Dit zijn immers verplichte indicatoren om aan te leveren. Streef er hierbij naar om deze drie instrumenten met elkaar en de rest van de kwaliteitsdocumenten in samenhang te brengen. Bijvoorbeeld door de NPS mee te nemen in de doelstellingen op locatieniveau. 

Tip 4: Plan, do, maar ook check en act
De focus van het kwaliteitskader ligt op leren en verbeteren. Op verschillende onderdelen wordt gevraagd om doelen te formuleren, bijvoorbeeld in de verbeterparagraaf per locatie. Door aan te geven hoe je de PDCA-cyclus binnen je organisatie hebt ingericht, maak je deze paragraaf sterker. Geen hierbij ook aan hoe je de verbeterplannen per locatie gaat monitoren, evalueren en hier op gaat acteren. Ook in de context van bijvoorbeeld calamiteiten en incidenten adviseren wij om de check en de act te beschrijven. Neem bijvoorbeeld op hoe deze leiden tot verbeteringen in het zorgproces.

Tip 5: Maak gebruik van jouw lerend netwerk
Leg je concept kwaliteitsverslag voor aan jouw collega-organisaties van het lerend netwerk. Het Kwaliteitskader schrijft voor dat je onderdeel uit moet maken van een lerend netwerk. Maak gebruik van alle kennis en ervaring binnen dit lerende netwerk en kijk met elkaar mee in de kwaliteitsplannen. Kritisch meekijken en elkaar feedback geven is ook een vorm van samen leren!

Vragen over het kwaliteitsverslag?

Heb je specifieke vragen over het kwaliteitsverslag van jouw organisatie? Of wil je meer weten over onze ervaringen? Neem gerust contact met ons op!