5 tips om je voor te bereiden op het Zorgprestatiemodel

5 tips om je voor te bereiden op het Zorgprestatiemodel

Op 11 juni publiceerde de NZa de langverwachte zorgtarieven, waarmee de daadwerkelijke implementatie van het Zorgprestatiemodel (ZPM) van start ging. Het implementeren van deze nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is complex en vraagt veel tijd. Dit onderstreept het belang van een gedegen projectaanpak. Onder het mom van ‘stilte voor de storm’ is dit een mooi moment om terug te blikken op de belangrijkste lessen voor zorgorganisaties ter voorbereiding op het ZPM.

1. Meten is weten – het belang van (her)simuleren

Dat de nieuwe bekostigingsstructuur een financiële impact gaat hebben, is een gegeven. Maar wat is die impact? Een simulatie maakt inzichtelijk wat de invoering van het ZPM doet met de omzet van jouw organisatie. Door vooraf een inschatting te maken van de impact, kun je dit als organisatie meewegen in de keuzes rondom de implementatie, het in kaart brengen van de risico’s en het opstellen van contracteermodellen voor de onderhandeling met zorgverzekeraars. 

2. Laat behandelaren tijdig aanhaken

Voor een soepele overgang is de rol van de eindgebruiker (de behandelaar) cruciaal. Zorg dat je de behandelaren betrekt en input vraagt op specifieke onderwerpen, zoals het wegvallen van het schrijven van indirecte tijd. Laat hen meedenken over manieren om de tijdsregistratie te vereenvoudigen en richtlijnen voor planning en agendabeheer. Is de stap van volledig tijdschrijven naar geen indirecte tijd schrijven te groot, overweeg dan substappen. 

3. Bepaal op welke KPI’s je wilt sturen 

Het ZPM is nieuw en nog wat onwennig, ook biedt het ruimte voor discussies over verandering en innovatie. Kijk bijvoorbeeld eens naar de KPI’s waarop je stuurt. Wil je hier als zorgorganisatie op blijven sturen? In hoeverre is sturen op alleen productiviteit wenselijk en wat is de toegevoegde waarde om ook te gaan sturen op behandelresultaat?

4. Bedenk beheersmaatregelen voor mogelijke risico’s

Als zorgorganisatie ben je afhankelijk van externe partijen en het tijdig opleveren van het EPD/ECD door de leverancier. Wat kun je doen om dit risico te beheersen? 

  • Uitwerken van verschillende scenario’s
  • Mogelijkheden verkennen om als organisatie zelf onderdelen in te richten in het EPD/ECD
  • Samenwerking opzoeken met zorgaanbieders die gebruikmaken van hetzelfde EPD/ECD 

5. Zoek de samenwerking en leer van collega’s 

De hele geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg gaan per 2022 over op het ZPM. Door ervaringen uit te wisselen krijg je soms precies dat andere perspectief. Ben je nieuwsgierig naar hoe andere organisaties een vraagstuk aanpakken? Wij organiseren in 2021/2022 verschillende intervisiebijeenkomsten over dit onderwerp. Helaas zijn al onze intervisies inmiddels geweest. Kijk hier voor de belangrijkste inzichten.