5 tips voor de organisatie van netwerkzorg in de regio

5 tips voor de organisatie van netwerkzorg in de regio

Het organiseren van integrale zorg is onlosmakelijk verbonden met samenwerking in de regio en in netwerkverbanden. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee. Hoe speel je bijvoorbeeld als zorg- en hulpverleners goed op elkaar in en hoe leer je elkaar vertrouwen? Maar ook: hoe doorbreek je de grenzen van organisaties en wetgeving? We geven 5 tips!

  1. Zorg voor vertrouwen en goede relaties. Dat is de basis voor een duurzame samenwerking rondom integrale zorg in de regio.
  2. Maak alle stakeholders in de regio bewust van de urgentie zodat zij welwillend zijn om over de grenzen van hun eigen organisatie heen te stappen.
  3. Sta regelmatig stil bij de visie en ambities in jouw regio en stel ze bij wanneer de werkelijkheid daar om vraagt.
  4. Maak gebruik van data om te meten en weten waar de regio staat. Dit vraagt van zorgorganisaties een bepaalde mate van datavolwassenheid.
  5. Selecteer en voer projecten uit om samenwerking in de regio concreet te maken. Begin klein en bouw vanuit daar samen verder uit.

Wil je weten hoe sterk jouw netwerk is en hoe je meer richting kan geven aan de samenwerking? Wij hebben hiervoor een praktische quickscan ontwikkeld. Neem voor meer informatie contact op met de onderstaande consultant.