6 redenen om Process Mining in te zetten

6 redenen om Process Mining in te zetten

Werkt jouw zorgorganisatie al met zorgpaden (of klinische paden) om de diversiteit aan complexe zorg- en organisatieprocessen te beheersen, patiëntgericht te maken en continu te verbeteren? En wil je weten hoe je door Process Mining jouw zorgpaden (verder) ontwikkelt en verbetert? In dit artikel vertellen we waarom Process Mining zo’n waardevolle methode is om processen in de zorg te analyseren en geven we een praktijkvoorbeeld.

Wat is Process Mining?

Process Mining geeft op een visuele wijze inzicht in hoeverre regels en richtlijnen die bedoeld zijn om de diagnose en het behandelproces gestroomlijnd te laten verlopen, in de praktijk worden opgevolgd en waar de afwijkingen zitten. Een procesmodel kan gemaakt worden op basis van patiëntnummer (mag anoniem), tijdstempel en naam van de (zorg)activiteit.

Waarom is Process Mining waardevol in de zorg?

Process Mining is om de volgende redenen een geschikte methode om processen in de gezondheidszorg te analyseren:

  1. De methode is snel, visueel en begrijpelijk voor alle betrokken partijen.
  2. Process Mining kan evidence-based discussies op gang brengen op vele niveaus binnen de organisatie.
  3. Het is geschikt om op strategisch niveau processen samen met ketenpartners te analyseren.
  4. Process Mining kan op tactisch niveau inzicht geven in ontstaan van werkdruk, samenwerking tussen afdelingen en herkomst van werkzaamheden.
  5. Het kan op operationeel niveau inzicht geven in doorlooptijden en bottlenecks. 
  6. Door processen te standaardiseren kunnen verwachtingen van personeel, management én patiënten worden gemanaged en kan de samenwerking tussen verschillende afdelingen worden verbeterd.

Een voorbeeld uit de praktijk

Om een beter beeld te geven hoe Process Mining in de praktijk werkt, geven we een voorbeeld. Voor één van onze klanten brachten wij met behulp van Process Mining het behandelproces van Reumatoïde Artritis in kaart. Dit leverde een diepgaand begrip van het gehele behandelproces op door nieuwe inzichten in procesvariatie, behandelvariatie en doorlooptijden.

Onze analyse laat zien dat veel patiënten een uniek en beperkt gestandaardiseerd pad doorlopen tijdens de diagnose en behandelfase van Reumatoïde Artritis. Een deel van de variatie kan toegeschreven worden aan behandelvariatie door artsen. Verder blijkt dat patiënten vaak langer in behandeling zijn dan verwacht op basis van het zorgpad. Een lange wachttijd tussen behandelingen veroorzaakt een langere doorlooptijd. 

Process Mining maakt visueel inzichtelijk hoe patiënten de diagnostische- en behandelfase doorlopen. Met behulp van diverse aanknopingspunten bepalen we of de procedure of uitvoering van het proces verbeterd kan worden. Op deze manier zorgt Process Mining, en de uitkomst daarvan, dat de zorgprofessionals een evidence-based discussie kunnen voeren over patiëntgroeperingen, waardetoevoeging en de behandelprocedures.

Ook aan de slag met Process Mining?

Wil je weten wat Process Mining voor jouw organisatie kan opleveren? Het is mogelijk om Process Mining in een ‘pilot’ toe te passen op één specifiek onderdeel, bijvoorbeeld zorglogistieke vraagstukken. Ben je van plan om binnenkort samen te werken met andere afdelingen of wil je de samenwerking aangaan met ketenpartners, dan geeft Process Mining een goede basis. Meer weten? Neem contact op met onderstaande consultants.