Nieuw jaar, nieuw bestuur, vertrouwde dienstverlening

Na een overgangsperiode van ruim een jaar hebben Petra Ebben, Nienke Bults en Cindy Oude Hengel per 2 januari officieel het stokje overgenomen van Ernie van Dooren, Joost Zuurbier en Erik den Teuling. Daarmee stapt Q-Consult Zorg dit lustrumjaar in met een nieuw bestuur, dat met frisse energie de ingezette koers gaat voortzetten. Op weg naar verdere groei, om zo zorgorganisaties nog beter te kunnen ondersteunen bij hun verandervraagstukken.

In gesprek met Petra Ebben en Ernie van Dooren

Waarom een bestuurswissel en waarom nu?

Ernie: “Voor Erik, Joost en mij is het een natuurlijk moment om een stap terug te doen. Joost en ik zijn in 2000 bij Q-Consult gekomen. Dat richtte zich toen nog vooral op kwaliteitsmanagement in de industrie en een beetje in de zakelijke dienstverlening. Samen hebben wij toen Q-Consult in de zorg opgezet, dat via enkele tussenstappen en een fusie zelfstandig is geworden en is uitgegroeid tot wat het nu is: een gerenommeerde, goed draaiende dienstverlener met ruim honderd enthousiaste en deskundige professionals. In 2004 kwam Erik aan boord door het gezamenlijk oprichten van Casemix. Sinds 2013 werken we in één organisatie onder de vlag van Q-Consult Zorg. We besloten in 2020 een nieuwe, jongere lichting de ruimte te geven om ons mooie bedrijf naar een volgend ontwikkelingsniveau te dragen. Ook omdat we zagen dat we ruim voldoende talent in onze organisatie hebben om die taak op zich te nemen.”

Petra: “Nienke, Cindy en ik zaten al in de directie van Q-Consult Zorg. Het afgelopen jaar hebben wij geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheden van onze voorgangers overgenomen. We zijn heel blij met het vertrouwen dat we daarin meteen al kregen om het op onze eigen manier te doen. Helemaal nieuw zijn we dus niet als bestuur, zeker niet voor de interne organisatie. Maar nu is het officieel.”

Nieuw bestuur
v.l.n.r. Petra Ebben, Cindy Oude Hengel en Nienke Bults

Het nieuwe bestuur bestaat uit drie ervaren dames. Waarom is voor dit bestuur gekozen?

Ernie: “We hebben vanzelfsprekend gekeken naar ervaring en persoonlijke competenties. Daarnaast vonden we het belangrijk dat er een bestuur kwam dat op één lijn zit. Niet dat ze het altijd overal met elkaar over eens moeten zijn, maar in een bestuur moet je elkaar wel goed verstaan en bereid zijn concessies te doen en in te binden op je eigen standpunten. Joost, Erik en ik hebben altijd prettig samengewerkt. Met Petra, Nienke en Cindy hebben we er alle vertrouwen in dat de onderlinge samenwerking goed verloopt.”

Petra: “We zitten zeker op één lijn over de bedrijfscultuur. Wat ons bindt is ons geloof in talent van mensen, ons vertrouwen dat als je aandacht geeft aan ontwikkeling, er veel moois uit je mensen komt. Zonder dat je hard hoeft te sturen op targets. Tegelijkertijd zijn we alle drie anders. Nienke is iemand die altijd kansen ziet en ook in ingewikkelde trajecten partijen weet te verbinden. Zoals recent bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader voor de forensische zorg, waar zij ondanks uiteenlopende belangen met alle betrokkenen goed uitgekomen is. Cindy is al heel lang verantwoordelijk voor HR bij Q-Consult Zorg en verstaat de kunst om de juiste mensen aan ons te binden. Ze is oprecht betrokken bij onze medewerkers. Daarnaast is ze een nuchtere dame die goed kan organiseren. Zelf breng ik net als Nienke veel consultancy-ervaring mee. In projecten ben ik altijd op zoek naar alignement: Hoe komen we tot een logisch geheel? Is de organisatie daarop ingericht? Zijn er duidelijke afspraken? Hoe vertaalt zich dat naar goede plannen? Ik richt me ook op ‘hardere’ aspecten zoals financiën en ICT. Zo vullen we elkaar goed aan.”

Wat zijn de thema’s voor Q-Consult Zorg de komende tijd?

Petra: “Het integraal zorgakkoord (IZA) is natuurlijk heel actueel. Veel zorgorganisaties hebben hier vragen over: wat betekent dat voor ons? Hoe brengen we de afspraken in de praktijk? De prominente thema’s in het IZA zijn precies de thema’s die wij bij Q-Consult Zorg vijf jaar geleden als onze focusgebieden hebben aangewezen. Zoals passende zorg, regionale samenwerking, capaciteits- en kwaliteitsmanagement, digitalisering en leiderschap. Allemaal onderwerpen waar wij ons nu ook al mee bezighouden in onze advies-, begeleidings- en opleidingstrajecten. Zo zijn we betrokken bij een landelijk project om geneesmiddelen efficiënter in te zetten en daarmee verspilling tegen te gaan. We ondersteunen zorgaanbieders bij het organiseren – ook financieel – van regionale samenwerking, maar bijvoorbeeld ook bij het invoeren van e-health-oplossingen en slimme datastrategieën voor vroegsignalering tot capaciteitsmanagement. Of met coachingstrajecten voor zorgmanagers, van wie het veel vraagt om het werkplezier van hun medewerkers met alle veranderingen in de zorg en de grote werkdruk op peil te houden. En dat blijven we ook de komende tijd doen.”

Wat wordt er anders onder het nieuwe bestuur?

Petra: “Grote wijzigingen zitten niet in onze planning. We blijven met veel plezier samenwerken met klanten aan verandering, verbetering en innovatie. Waarbij de grote kracht van Q-Consult Zorg is dat we ingewikkelde vraagstukken omzetten in concrete, werkbare en implementeerbare oplossingen. Daarmee zetten we de koers voort die al is uitgezet, en waar we zelf al een hele tijd mee richting aan geven. Wat onze klanten en samenwerkingspartners daar nu al van merken, is dat we onze expertise verder aan het opbouwen zijn. Om zo op nog meer onderwerpen vanuit een heldere visie stevig te kunnen bijdragen. Als nieuw bestuur brengen wij daarin veel nieuwe energie. Ernie, Joost en Erik blijven betrokken bij de organisatie, als commissaris én in de uitvoering van projecten. Ons gezicht naar de markt wordt dus niet echt anders: dat wordt bepaald door onze inhoudelijke experts.”

Ernie: “We hebben allemaal hetzelfde beeld van onze organisatie en delen dezelfde ambitie. We willen groeien. Niet alleen om voldoende experts in huis te hebben voor alle grote opdrachten die op ons afkomen, maar ook om als gerenommeerde partij aan te schuiven bij beleidsmakers zoals ministeries en brancheorganisaties. En zo ook al aan de voorkant veranderingen in de zorg mee vorm te geven. Zoals we dat bijvoorbeeld hebben gedaan bij de introductie van de DBC-systematiek, hervorming van de langdurige zorg en ontwikkeling van kwaliteitskaders voor forensische zorg, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. We geloven dat we op die manier echt het verschil kunnen maken.”

Petra: “De grootste uitdaging daarbij is voor ons om de juiste mensen te blijven vinden, binden en boeien. Mensen die inhoudelijke expertise combineren met advies- en acquisitievaardigheden. Dat lukt nu nog goed, maar ook wij merken dat de arbeidsmarkt krap is. Het helpt dat wij een positieve bedrijfscultuur hebben waarin veel ruimte is voor ontwikkeling en iedereen alle kansen krijgt - mijn eigen groei van junior tot bestuurder is daar een goed voorbeeld van. Ik denk dat Nienke, Cindy en ik die cultuur van investeren in medewerkers verder versterken, juist ook omdat wij van nature sterk op mensen gericht zijn.”

Wat kunnen klanten en samenwerkingspartners in het nieuwe jaar van Q-Consult Zorg verwachten?

Petra: “Heel veel inzet, enthousiasme en expertise op alle onderwerpen waar de zorg mee bezig is. Wij hebben ontzettend veel zin om als nieuw bestuur met onze organisatie voor en vooral mét onze opdrachtgevers aan de slag te gaan. En om ons nog verder te ontwikkelen als autoriteit in de markt die de zorg echt vooruit helpt.”

Ernie: “Met Petra, Nienke en Cindy aan het roer blijft Q-Consult Zorg de betrouwbare, deskundige en onafhankelijke partner die onze klanten kennen. Er waait een frisse wind, maar de continuïteit is met hen gewaarborgd. En dat is precies wat we met deze bestuurswissel wilden bereiken. Voor de organisatie én voor onze opdrachtgevers.”