Capaciteitsplan voor stuwmeer aan zorg Plan voor de fase waarin het aantal COVID-19 patiënten stabiliseert/afneemt

Capaciteitsplan voor stuwmeer aan zorg

De ontwikkelingen rond de verspreiding van COVID-19 zetten de Nederlandse gezondheidszorg onder druk. Binnen ziekenhuizen vraagt dit veel van de capaciteit van vooral de acute zorg zoals de SEH en de IC. Om aan deze acute vraag te kunnen voldoen worden ziekenhuizen gedwongen hun capaciteiten anders in te richten om zo ruimte te creëren daar waar het cruciaal is. 

Het gevolg is dat in de reeds bestaande krapte van de capaciteit binnen ziekenhuizen keuzes gemaakt moeten worden welke zorg tijdelijk wel en welke niet te leveren. Waardoor ziekenhuizen tijdens deze crisis de niet-spoedeisende, electieve zorg, (deels) af moeten zeggen om plaats te maken voor de zorg die niet kan wachten. Wat zal leiden tot een stuwmeer aan zorg. Dit vraagt om een gedegen aanpak, zowel tijdens de crisisfase als de fase waarin het aantal COVID-19 patiënten afneemt tot er stabilisatie bereikt is en regulier capaciteitsmanagement weer aan de orde is.

We hebben een stappenplan gemaakt die doorlopen kan worden tot het stuwmeer aan zorg weg is en de overgang naar de reguliere capaciteitsmanagementcyclus weer opgepakt wordt.

Stappen plan van aanpak

Wat wij concreet kunnen doen?

Projectleiderschap, projectmanagement en sparring op afstand bij het maken en coördineren van het capaciteitsplan. Ook kunnen wij opleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van een important performance analyse of het inrichten van summiere aangepaste zorgpaden. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij de benodigde data-analyses voor de dashboards, het inzichtelijk maken van het stuwmeer en de capaciteitsanalyses. 

In de onderstaande bijlage kan je het stappenplan downloaden.

  • Download Capaciteitsplan voor stuwmeer aan zorg