Gebruik van informatiestandaarden Wmo en Jeugdwet verplicht

Gebruik van informatiestandaarden Wmo en Jeugdwet verplicht

In het rapport ‘De puzzel afmaken’ van 6 oktober 2016 adviseerden wij standaardisatie van gegevens, systemen en techniek in de Wmo en de Jeugdwet te creëren en dit eventueel door middel van wet- en regelgeving af te dwingen. We kunnen nu concluderen dat deze aanbeveling daadwerkelijk is vertaald in wetgeving. Op 22 januari 2019 verscheen namelijk het bericht dat het gebruik van informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein kan worden verplicht met de wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet.

Even terug in de tijd…
In 2016 concludeerden wij in ons rapport ‘De puzzel afmaken’, waaraan zo’n 200 zorgaanbieders hebben meegewerkt, dat het beoogde doel van de hervorming van de langdurige zorg door de zorgaanbieders wordt erkend. De zorgverlening is ‘aan de voorkant’ zichtbaar aan het verbeteren. Daarentegen is ‘aan de achterkant’ (de backoffice) een aantal ongewenste transitie-effecten opgetreden dat zorgt voor toename van administratieve lasten. Met name bij de uitvoering van de Wmo2015 en de Jeugdwet zijn aanbieders geconfronteerd met verschillende eisen en voorwaarden bij de contractering, verantwoording en declaratie. Wij hebben een aantal concrete aanbevelingen gegeven om deze regeldruk te verminderen.

Uit de Kamerbrief van 30 maart 2017 bleek dat het ministerie van VWS de volgende aanbevelingen overneemt uit het rapport ‘De puzzel afmaken’:

  • Voer de werkagenda i-Sociaal Domein uit.
  • Creëer een vorm van governace in de Jeugdwet en de Wmo. Probeer dit in eerste instantie op basis van vrijwillige governance. Indien dit niet tot stand komt, dan moet het Rijk haar (stelsel)verantwoordelijkheid nemen door middel van wet- en regelgeving.
  • Creëer een minimale SOLL-positie als scope van governance: standaardisatie van gegevens, systemen en techniek.

Vertaling van de aanbevelingen naar wetgeving
Volgend op de aanbevelingen is het ministerie van VWS in het tweede kwartaal van 2017 een consultatie gestart voor een wetsvoorstel om de uitvoeringslasten terug te dringen (inclusief een voorstel voor het woonplaatsbeginsel). Deze consultatie heeft geresulteerd in een wetsvoorstel dat onlangs 22 januari 2019 is aangenomen door de Eerste Kamer, namelijk de wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet.

Wat betekent de nieuwe wet voor jou?
De nieuwe wet kan grote impact op jouw organisatie hebben, zeker wanneer de gemeenten in je regio niet werken met de informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein. Op grond van de nieuwe wet zal de minister namelijk het gebruik van deze standaarden verplicht stellen. Door de verplichting is het mogelijk om het standaard berichtenverkeer en de financiële verantwoording zoals facturatie tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen. Als organisatie krijg je hierdoor te maken met minder administratie.

De nieuwe wet sluit ook aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg. Met het programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning. Voorbeelden van andere acties binnen dit programma zijn de schrap- en verbetersessies wijkverpleegkundigen.

Meer weten?
Meer weten over het rapport ‘De puzzel afmaken’ of over het gebruik van informatiestandaarden? Neem contact op met onderstaande consultants.