Het ontregelplatform

Het ontregelplatform

Overal in het land zijn organisaties de strijd met de administratieve regeldruk aangegaan. Wij horen en zien vele mooie voorbeelden voorbij komen: van simpele quick-wins tot grotere projecten, er zijn al vele nutteloze registratielasten geschrapt of anders ingericht. Om jou te inspireren en om niet iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden hebben wij het ontregelplatform voor je ingericht. Een overzicht aan inspirerende voorbeelden inclusief het emailadres van de contactpersoon.

Nr.
Titel
Omschrijving
Organisatie
Contactpersoon
1
Minder regeldruk in het kader van audits
Uitfasering van integrated audits en volledige overgang naar tracers, waarbij voorafgaand geen documentatie meer wordt opgevraagd. Hierdoor hoeft een afdeling geen administratieve handelingen uit te voeren ter voorbereiding op een traceraudit.
Erasmus MC
Marit Buijs (m.a.buijs@erasmusmc.nl)
2
Pijnscores naar 1 keer per dag
Terugbrengen van de frequentie van het meten en registreren van pijnscores naar minimaal 1 keer per dag. Dit is ook voldoende voor de landelijke kwaliteitsindicatoren. Dit sluit goed aan bij het uitgangspunt van de professionele verantwoordelijkheid voor iedere zorgverlener om hierbij zelf een goede inschatting te maken in welke gevallen het wenselijk is om vaker pijnscores te registreren.
Antonius Zorggroep Sneek
Frieda de Vries (f.devries@antoniuszorggroep.nl) en Ingrid de Boer (i.deboer@antonius-sneek.nl)
3
Aanvraag dagelijks lab met één druk op de knop
Aanvragen van labonderzoek voor patiënten die dagelijks dezelfde onderzoeken nodig hebben. Hiervoor is het onwenselijk om dagelijks weer dezelfde formulieren te moeten invullen voor de aanvraag. Dit is niet meer nodig! In HIX kan je bij Orders kiezen voor “Toevoegen met overnemen” waarbij je aangeeft voor welke afnamedatum dit nodig is.
Antonius Zorggroep Sneek
Frieda de Vries (f.devries@antoniuszorggroep.nl) en Ingrid de Boer (i.deboer@antonius-sneek.nl)
4
Ontregel de Zorg: DLCA registratie
In een bijeenkomst over de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) kwaliteitsregistraties hebben we met de registratiemedewerkers gespard wat goed gaat en wat beter kan. De registratie van alle follow-ups van patiënten t.b.v. de DICA registratie longcarcinoom is erg tijdrovend. In overleg met de longarts besloten om te stoppen met het registreren van follow-up-consulten van patiënten met longcarcinoom.
Antonius Zorggroep Sneek
Frieda de Vries (f.devries@antoniuszorggroep.nl) en Ingrid de Boer (i.deboer@antonius-sneek.nl)
5
Een nieuwe werkwijze
Samen met Bureau Nazorg is een nieuwe werkwijze opgezet waarbij de nazorgmedewerker aanwezig is op de afdeling chirurgie. Dit heeft geresulteerd in 98% minder telefoontjes, completere aanvragen en daardoor een prettigere samenwerking.
Spaarne Gasthuis
Rik Maassen (rmaassen@spaarnegasthuis.nl)
6
Doordruketikettenmap afgeschaft
Bij het klaarmaken van medicijnen wordt een toedienetiket ingevuld: dit zijn doordruketiketten. De doorgedrukte etiketten werden altijd in een map ingeplakt om, indien nodig, bij het optreden van fouten deze na te slaan. Deze doordruketiketten werden 1 maand bewaard: de afdelingen zagen het als nodig om deze te bewaren. Echter, de doorgedrukte etiketten waren niet goed of geheel niet meer leesbaar. Het inplakken van de etiketten ging daarmee zijn doel voorbij. Het gebruik van doordruketiketten en het bewaren van deze in een map was een onnodige handeling en daarom is het inplakken in deze map afgeschaft. Wanneer het toedienetiket dubbel wordt getekend en dubbele ondertekening in het digitaal dossier aanwezig is, is dit voldoende.
Het Admiraal de Ruyterziekenhuis
Janna Mol (janna.mol@adrz.nl) en Marlinde de Wit (m.dewit@adrz.nl)

Hoe weet je welke regels echt nodig zijn voor het leveren van goede zorg? En wat is er nodig om de (ervaren) regeldruk te verminderen en de kwaliteit te verhogen? Wij helpen met het in kaart brengen van de regels, de ervaren regeldruk om vervolgens tot een advies te komen welke regels kunnen verdwijnen of beter ingericht kunnen worden. Ook ondersteunen wij bij de implementatie van de adviezen. Hierover doorpraten? Neem voor meer informatie gerust contact op met Astrid!