Aan de slag met de nieuwe normen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Aan de slag met de nieuwe normen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Begin dit jaar is het kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld. Het beschrijft hoe betrokken partijen met elkaar moeten samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg van goede kwaliteit te bieden. Naast bestaande landelijke normen en richtlijnen, benoemt het kwaliteitskader ook 50 nieuwe normen en doet het aanbevelingen die de kwaliteit van de spoedzorgketen bevorderen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen waar je mee aan de slag moet? Wij zetten het voor je op een rij!

Het kwaliteitskader Spoedzorgketen is een landelijk kader voor de samenwerking tussen ketenpartners dat de minimale vereisten beschrijft voor de (regionale) organisatie van de spoedzorg. Het richt zich op de hele keten voor de acute zorg: acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg.

Wat gaat er veranderen?

1.    Expertise arts SEH
De belangrijkste norm is dat op elke SEH 24/7 een arts aanwezig moet zijn met minimaal twee jaar klinische werkervaring, waarvan minimaal één jaar ervaring in een poortspecialisme. 

2.    Geriatrische expertise op de SEH
De specialistische geriatrische expertise op de SEH moet op het niveau van de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde worden georganiseerd. Deze is bereikbaar voor telefonische consultatie en beschikbaar om de patiënt te zien voor het nemen van belangrijke beslissingen. (De beschikbaarheid kan overigens ook regionaal worden georganiseerd).

3.    Lerende sector
Voor de implementatie en doorontwikkeling van het kwaliteitskader is het advies om een landelijke Spoedzorgtafel in te stellen. Deze tafel houdt zich niet alleen bezig met de implementatie en doorontwikkeling van dit kader, maar neemt ook de regie over de volgende stappen in het samen vormgeven van goede spoedzorg voor iedere burger. De opdracht is om de volgende stap naar een lerende sector te maken en met elkaar af te spreken hoe dit proces van ‘samen leren en verbeteren’ eruit gaat zien.  

Implementatieplan

Voor de nieuwe normen en aanbevelingen is er een implementatieplan ontwikkeld met een realistische implementatieperiode. In dit plan kun je de randvoorwaarden voor uitvoering van de normen vinden, welke acties van partijen op landelijk niveau en/of van ketenpartijen in de ROAZ-regio’s nodig zijn en welke partijen zullen fungeren als trekker voor het realiseren van de normen. Voor het uitvoeren van deze acties wordt ook een realisatiedatum gegeven. 

Wat kan Q-Consult Zorg voor jou betekenen?

Heb je hulp nodig bij de implementatie van de normen uit het kwaliteitskader? Of zoek je ondersteuning bij het organiseren van een Spoedzorgtafel? Q-Consult Zorg helpt je graag in de rol van voorzitter of implementatieleider.