Nieuw planningsmodel voor het prioriteren van operaties tijdens corona Auteur: Tessa van Hartingsveldt

Nieuw planningsmodel voor het prioriteren van operaties tijdens corona

Een OK-planning maken is in coronatijd door de beperkte capaciteit een flinke uitdaging. In de huidige planningsmodellen worden vaak korte operaties als eerst ingepland. Maar hoe zorg je ervoor dat je urgente patiënten, die lang op de wachtlijst staan, niet uit het oog verliest? Het afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met het Reinier de Graaf Gasthuis onderzoek gedaan naar een nieuw planningsmodel voor de OK in tijden van corona. Benieuwd naar de werking van het model? Lees dan verder!

Wat is het nut van een planningsmodel?

Tijdens een coronagolf zijn veel bedden bezet door coronapatiënten, waardoor er minder bedden beschikbaar zijn voor OK patiënten. Ook worden OK-medewerkers op andere plekken ingezet om de coronadruk beter aan te kunnen. Hierdoor moet de OK afschalen. Tijdens coronagolven kan het daarom lastig zijn voor de OK-planners om het voortdurend veranderende OK-rooster continu te updaten. Een planningsmodel kan hiervoor een uitkomst bieden. 

Wat is belangrijk in een OK-planningsmodel tijdens corona? 

In een OK-planningsmodel is het belangrijk om drie elementen te integreren: 
1.    Patiëntprioriteit: er is minder tijd om alle patiënten te helpen, dus wordt voorrang gegeven aan de meest urgente patiënten. 
2.    Reguleren van uitstroom: omdat er minder bedden beschikbaar zijn op de afdelingen en IC, moet de uitstroom soms omlaag. 
3.    Utilisatie van de OK: doordat er minder OK-tijd beschikbaar is, wil je deze zo goed mogelijk benutten om zo veel mogelijk mensen te helpen. De OK utilisatie – het percentage van de beschikbare OK-tijd die gebruikt wordt voor operaties – moet daarom zo hoog mogelijk zijn. 

Lees ook: Capaciteitsplan voor stuwmeer aan zorg (te downloaden stappenplan)  

Waarom een nieuw planningsmodel?

In de literatuur zijn veel OK-planningsmodellen te vinden. Hierin komen zowel uitstroom als utilisatie aan bod. Er is daarentegen weinig informatie te vinden over hoe patiëntprioriteit meegenomen kan worden in een planningsmodel en de manieren die gevonden zijn, lijken ongeschikt. Daarom hebben wij een nieuwe manier van patiëntprioriteit-plannen bedacht en die vergeleken met een bestaande manier.  

In de bestaande manier van patiëntprioriteit-plannen, moet handmatig een wachtlijst op basis van prioriteit worden gemaakt. Deze gesorteerde patiënten krijgen allemaal een prioriteitswaarde toegekend en vervolgens worden er zoveel mogelijk prioriteitswaardes ingepland door het model. Dit resulteert in een model dat vooral korte operaties inplant om zoveel mogelijk prioriteitswaardes in te plannen. 

Hoe werkt ons nieuwe planningsmodel?

In onze nieuwe manier van patiëntprioriteit meten, wordt de wachtlijst automatisch gemaakt op basis van een door de specialist opgegeven waarde. Deze waarde geeft de urgentie aan en telt hier het aantal dagen op de wachtlijst bij op. Dit zorgt ervoor dat een patiënt die binnen twee maanden geopereerd moet worden, maar al een maand op de wachtlijst staat, even urgent wordt als een patiënt die binnen één maand geopereerd moet worden en pas net op de wachtlijst staat. Vervolgens worden de meest urgente patiënten hiervan ingepland. Zo wordt er bijvoorbeeld eerder één urgente patiënt van 1 uur ingepland, dan drie minder urgente patiënten van 20 minuten. Doordat dit model ook langere operaties inplant, is de OK-utilisatie veel hoger. Er is namelijk minder wisseltijd nodig.

Ons onderzoek laat zien dat het mogelijk is om op een meer geautomatiseerde manier prioriteit aan patiënten toe te kennen, waarbij patiënten die lang op de wachtlijst staan niet uit het oog verloren worden, maar juist meer in het oog springen. Hier is deze manier van prioriteren toegepast binnen de OK, maar het kan ook gebruikt worden bij bijvoorbeeld de radiologie of voor spreekuren met beperkte capaciteit. Dit planningsmodel is ontwikkeld om patiënten te plannen bij een tekort aan capaciteit. Het is dan belangrijk om alleen de meest urgente patiënten in te plannen. 

Meer weten over ons planningsmodel? Neem contact op met Kim Rietjens.