Positief advies NZa voor invoeren ‘maatwerk DBC’ voor ziekenhuiszorg

Positief advies NZa voor invoeren ‘maatwerk DBC’ voor ziekenhuiszorg

In februari vroeg de NZa aan zorgaanbieders en –inkopers input op het voorstel om een facultatieve prestatie toe te voegen in de medisch specialistische zorg (MSZ). Na verkenning van de resultaten is de NZa positief gestemd; zij denken dat de facultatieve prestatie een waardevolle toevoeging is aan de DBC-systematiek en daarnaast kansen biedt voor het leveren van reguliere zorg tijdens en na de coronacrisis.

Onvoldoende voortgang
De NZa heeft geconcludeerd dat de voortgang richting juiste zorg op de juiste plek nog onvoldoende is. En dat in de huidige contracten nog erg wordt vastgehouden aan het belonen van volume. Een facultatieve prestatie biedt mogelijkheden om lokaal knelpunten aan te pakken en geeft vrijheid aan ziekenhuis en zorgverzekeraar om samen een prestatie vorm te geven. De NZa ziet brede steun voor een prestatie waarmee meer samenwerking en verplaatsing van zorg bewerkstelligd wordt.

Coronacrisis
Ook de coronacrisis biedt kansen voor de maatwerk DBC, zo zullen voor het herstel van coronapatiënten meer intensieve nazorgtrajecten doorlopen worden. Daarnaast zal het stuwmeer aan uitgestelde zorg ingehaald moeten worden en zijn er in de afgelopen maanden nieuwe mogelijkheden ontdekt rondom werken op afstand. Door regionale verschillen kan ook hier flexibiliteit en maatwerk uitkomst bieden in de vorm van een facultatieve prestatie.

Vervolg
Bovenstaande staat uitgebreid toegelicht in de brief van de NZa aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In deze brief geeft de NZa aan de maatwerk DBC als een positieve toevoeging te zien voor de MSZ en ook mogelijkheden te zien om deze op korte termijn in te voeren. Het is nu aan VWS om hier vervolg aan te geven.

Wij zijn enthousiast over de ontwikkeling van maatwerkprestaties waarbij creativiteit en innovatie wordt beloond! Wil je hierover van gedachten wisselen of horen wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met de onderstaande consultant.