Project Onbegrepen Gedrag in het verpleeghuis Luister naar de podcastreeks!

Project Onbegrepen Gedrag in het verpleeghuis [podcastreeks]

Onbegrepen gedrag in het verpleeghuis is een steeds groter wordend vraagstuk dat hoge eisen stelt aan zorgverleners. Ondanks de kennis en tools die ze krijgen aangereikt, lijkt de handelingsbekwaamheid om cliënten met onbegrepen gedrag te begeleiden onvoldoende toe te nemen. Zeven organisaties – met Q-Consult Zorg als (mede)projectleider - zijn daarom een uniek ontwikkelprogramma gestart naar onbegrepen gedrag in het verpleeghuis en delen hun opgedane inzichten in een podcastreeks. 

Wat houdt het project Onbegrepen Gedrag in?

Aandacht voor handelingsverlegenheid ten aanzien van onbegrepen gedrag vraagt om een innovatieve aanpak van reflexieve leerprocessen in de verpleeghuiszorg. Met dit project richten we ons vooral op het leerproces van zorgverleners in het primaire proces, het team van verzorgenden en helpenden. De interactie tussen zorgverleners en cliënten is één van de factoren die een rol spelen in onbegrepen gedrag. Hierbij stellen wij onszelf de vraag: Hoe kunnen we als zorgverleners bewuster reageren op bewoners met onbegrepen gedrag en daarmee bijdragen aan hun kwaliteit van leven? 

"Uniek aan dit project is dat verzorgenden zelf gaan ontdekken wat ze op hun afdeling tegenkomen en wat ze het beste kunnen doen."

‘’Er liggen al veel onderzoeken naar onbegrepen gedrag op de plank’’, weet senior consultant Myriam Martens, die de dagelijkse leiding over het project heeft. Wat uniek is aan dit project, is dat wij niet zeggen: Wij hebben de kennis en gaan vertellen wat volgens onderzoek het beste werkt’. Nee, de verzorgenden gaan zelf ontdekken wat ze op hun afdeling tegenkomen en wat ze het beste kunnen doen.’’

Wat is het doel?

Het doel van het project is om teams van zorgverleners te leren onderzoeken of en hoe hun eigen gedrag een aandeel heeft in het gedrag van bewoners. Zorgverleners kruipen in de rol van onderzoeker van hun eigen praktijk en leren daarop reflecteren, experimenteren en alternatieve handelingsmogelijkheden te ontdekken. Langs die weg wordt hun handelingsbekwaamheid in de omgang met onbegrepen gedrag vergroot. Het vraagt om een lerende houding en samenwerking tussen de verschillende disciplines in de organisatie.

Podcastreeks Onbegrepen Gedrag

Het verloop van het project wordt in een serie van podcasts gedeeld. In deze podcasts gaan we in gesprek met verzorgenden, psychologen, artsen, teamcoaches en bestuurders. Ze zijn allen werkzaam bij één van de zeven organisaties die deelnemen aan het project.

Podcast 1
Benieuwd naar de eerste indruk van het project? En wat de eerste inzichten zijn? In deze eerste podcast gaan we in gesprek met twee verzorgenden!

Podcast 2
Omgaan met onbegrepen gedrag vraagt om het samen onderzoekend afstemmen tussen een zorgteam en daaraan verbonden behandelen, zoals artsen en psychologen. “we schrijven samen het benaderingsplan”. In de tweede podcast hoor je het perspectief vanuit de behandelaren. 

Wil je meer weten over het project of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op met Myriam Martens.  

De projectleiders:

Hans Reinders                                                    
Prof. Em. Ethiek                                                 
Vrije Universiteit Amsterdam   

Myriam Martens
Partner/Senior Consultant
Q-Consult Zorg