Ben jij klaar voor een effectieve HT-relatie? Doe de quickscan!

Ben jij klaar voor Horizontaal Toezicht?

In de inventarisatiefase van Horizontaal Toezicht toets je aan de hand van het instapmodel of jouw organisatie voldoende klaar is voor een effectieve HT-relatie. Het instapmodel bevat 29 normen verdeeld over 6 categorieën, waarbij je op elke norm een 1 tot een 5 kan scoren. Wil je snel een beeld krijgen van hoe je ervoor staat? Q-Consult Zorg biedt vrijblijvend een quickscan op het instapmodel aan.

De categorieën

Interne en externe omgeving
Heeft de organisatie een visie op HT en is dit uitgewerkt in een concrete compliance strategie? Wordt de compliance strategie uitgedragen door het topmanagement?

Bedrijfsvoering
Hoe ziet de organisatiestructuur van jouw organisatie eruit en op welke manier draagt deze bij aan correcte registratie, declaratie en controle?

Registratie en declaratie
Is het voor al je medewerkers helder welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zij hebben t.a.v. correct registreren? Ondersteunt het IT-systeem optimaal bij correcte registratie?

Risicomanagement
Is het helder hoe de organisatie en haar medewerkers omgaan met onzekerheden binnen het registratie- en declaratieproces?

Monitoring en testing
Op welke manier geeft de organisatie invulling aan het continue verbeterproces door de output van registratie- en declaratieprocessen te monitoren en te leren van deze uitkomsten?

Assurance
Is er binnen je organisatie een onafhankelijke auditfunctionaris of een afdeling die verantwoordelijk is voor controle van de registratie- en declaratieprocessen?

De quickscan is een handig middel om snel na te gaan waar jouw organisatie staat op de normen van deze categorieën. Na het invullen van een aantal stellingen ontvangt je jouw 'scores' op de diverse onderwerpen. De scoringspercentages laten zien in hoeverre je voldoet aan de criteria uit het instapmodel. Q-Consult Zorg kan inzichtelijk maken waar jouw verbeterpotentieel ligt. Daarnaast kunnen we ook een uitgebreide scan binnen je organisatie uitvoeren.