Vierde ronde implementatie- en opschalingscoaching geopend Subsidieregeling van ZonMw voor zorginnovaties

Vierde ronde implementatie- en opschalingscoaching geopend

De vierde ronde van de implementatie- en opschalingscoaching is geopend. Dit is een subsidieregeling van ZonMw om onder andere innovaties op het gebied van e-health in zorgorganisaties verder te brengen.

Doel van de subsidie

De regeling van ZonMw is bedoeld voor alle zorgaanbieders met een hulpvraag met betrekking tot het bepalen van de innovatiestrategie of advisering bij de implementatie en/of opschaling van een reeds gekozen (e-health)innovatie. Door de coronamaatregelen zijn de innovaties in een stroomversnelling geraakt en veel zorgorganisaties zijn bezig met de implementatie of opschaling hiervan. Hierbij komen verschillende aspecten kijken waar organisaties tot op heden nog niet bekend mee zijn. Denk aan het formuleren van een visie op innovatie in relatie tot kwaliteit van zorg of het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor opschaling. Voor deze en andere vraagstukken rondom innovaties helpt het inzetten van een coach.

Wat is er nodig voor de aanvraag?

Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidieregeling moet een aanvraagformulier worden ingediend. In dit formulier moet beschreven worden wat het probleem is, wat een mogelijke oplossing is en hoe de innovatie hieraan bijdraagt. Daarnaast moet er beschreven worden welke stakeholders betrokken zijn en wat het doel is van het project. De gemaakte afspraken met de coach dien je te beschrijven en er moet tevens een offerte met onderbouwing van de coach worden toegevoegd.

Waar kunnen wij bij helpen?

Zorgvuldig en doeltreffend implementeren van e-health binnen de zorgorganisatie vraagt kennis en kunde op diverse facetten. Denk hierbij aan het opstellen van een plan van aanpak voor het aanvragen van subsidieregelingen, het definiëren van het te bereiken implementatie- of opschalingsdoel, het maken van een implementatieplan rondom e-health binnen de organisatie en het in kaart brengen van de randvoorwaarden die hiervoor ingericht moeten worden.

Wij ondersteunen organisaties graag middels het coachen en begeleiden van de organisatie en medewerker(s) op het gebied van e-health. Tevens helpen we graag bij het opstellen van een plan van aanpak dat gebruikt kan worden om deze subsidieaanvraag te doen.

Naast ondersteuning rondom deze subsidieregeling, ondersteunen wij ook zorgorganisaties middels het uitvoeren van projectmanagement, het organiseren van beleidsdagen, het geven van trainingen en het coachen van leidinggevenden en medewerkers in de transitie naar het optimaal inzetten van e-health.

Heb je vragen over deze regeling? Of op een andere manier ondersteuning nodig? Neem dan contact op met consultant Jeroen Mol.