Extra subsidieronde Implementatie- en opschalingscoaching Subsidieregeling van ZonMw voor zorginnovaties

Extra subsidieronde Implementatie- en opschalingscoaching

Op maandag 4 april opent een extra ronde van de implementatie- en opschalingscoaching. Dit is een subsidieregeling van ZonMw om onder andere innovaties op het gebied van e-health in zorgorganisaties verder te brengen. Vorige subsidierondes bleken een groot succes. Vaak waren er meer subsidieaanvragen dan beschikbaar budget. Voor wie heeft misgegrepen, komt er nog een zevende ronde implementatie- en opschalingscoaching.

Doel van de subsidie

De regeling van ZonMw is bedoeld voor alle zorgaanbieders met een hulpvraag met betrekking tot het bepalen van de innovatiestrategie of advisering bij de implementatie en/of opschaling van een reeds gekozen (e-health)innovatie. Door de coronamaatregelen zijn de innovaties in een stroomversnelling geraakt en veel zorgorganisaties zijn bezig met de implementatie of opschaling hiervan. Hierbij komen verschillende aspecten kijken waar organisaties tot op heden nog niet bekend mee zijn. Denk aan het formuleren van een visie op innovatie in relatie tot kwaliteit van zorg of het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor opschaling. Voor deze en andere vraagstukken rondom innovaties helpt het inzetten van een coach.

Wat kun je verwachten van de subsidie?

  • Voor deze ronde is het maximale subsidiebedrag €5.000,-.
  • De maximale looptijd is vier maanden.
  • Coaches mogen deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde.
  • Aanvragen is mogelijk voor aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg. Aanbieders van andere zorg, zoals fysiotherapie en mondzorg, kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie. 
  • ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum. De uitslag wordt uiterlijk 30 juni bekendgemaakt. 

Wat is er nodig voor de aanvraag?

Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidieregeling moet een aanvraagformulier worden ingediend. In dit formulier dient beschreven te worden wat het probleem is, wat een mogelijke oplossing is en hoe de innovatie hieraan bijdraagt. Daarnaast welke stakeholders betrokken zijn en wat het doel is van het project. De gemaakte afspraken met de coach worden beschreven en er moet tevens een offerte met onderbouwing van de coach worden toegevoegd. Tevens dien je als organisatie te beschikken over een eHerkenningaccount om de aanvraag te kunnen indienen. 

Waar kunnen wij bij helpen?

Zorgvuldig en doeltreffend implementeren van e-health binnen de zorgorganisatie vraagt kennis en kunde op diverse facetten. Wij kunnen jullie dan ook ondersteunen bij:

  • Hulp bij het opstellen van de aanvraag.
  • Een implementatie- en opschalingscoach inzetten met 3+ jaar ervaring en die past bij jullie vraag.
  • Het opstellen van een coachofferte die aansluit bij jullie aanvraag.

Onze coaches hebben toegang tot een breed kennisplatform in de organisatie en bieden een frisse blik op jullie zorgorganisatie. 
Naast ondersteuning en inzet rondom deze subsidieregeling, ondersteunen wij ook zorgorganisaties middels het uitvoeren van projectmanagement, het organiseren van beleidsdagen, het geven van trainingen en het coachen van leidinggevenden en medewerkers in de transitie naar het optimaal inzetten van e-health.

Heb je vragen over deze regeling? Of op een andere manier ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de onderstaande consultants.