Succesfactoren voor goede informatievoorziening

Succesfactoren voor goede informatievoorziening

In de coronacrisis is door ziekenhuizen onder druk dagelijkse stuurinformatie ontwikkeld. Deze stuurinformatie geeft zicht op het aantal positieve testen, het verzuim, het aantal bezette (IC-)bedden en de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen. De wereld en taal van dataspecialisten en zorgmanagers ligt soms mijlenver uit elkaar. Daardoor is het lastig om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen. Wij zetten succesfactoren om snel tot de juiste informatie te komen op een rij.

  • Zorg voor een goede data-infrastructuur, zodat data uit verschillende bronnen dagelijks gecontroleerd wordt geladen. De informatie uit deze brontabellen wordt in een voor de eindgebruiker begrijpelijke vorm getoond, in zogenaamde datamarts of kubussen. De brondata vormt de basis voor een breed scala aan rapportages. Wanneer er op dit gebied een goede basis staat, stelt dit de organisatie in staat om hierop snel nieuwe overzichten of rapportages te creëren.
  • Kies en implementeer een rapportageplatform, zoals Power BI. Dit helpt om snel nieuwe rapportages te kunnen ontwikkelen en verspreiden. Het hebben van visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke rapportages verlaagt de drempel voor minder datagerichte gebruikers om iets met data te gaan doen. Een ander voordeel van Power BI ten opzichte van meer complexe rapportagetools is dat er geen specifieke technische kennis en (schaarse) mensen nodig zijn om deze rapportages te ontwikkelen.
  • De AVG stelt eisen aan wie bevoegd is om welke data te mogen zien. Om deze reden is het inrichten van een rechtenstructuur erg belangrijk. Ziekenhuizen die al een rechtenstructuur op basis van de (Windows)accounts hebben ingericht met groepen, kunnen de rapportages sneller verspreiden naar de juiste stakeholders binnen het ziekenhuis.
  • Om over de juiste informatie op het juiste moment te beschikken, is het samenstellen van een multidisciplinair BI-team noodzakelijk. Het ontwikkelen van stuurinformatie vraagt om een breed scala aan expertise. Het is essentieel om de vraag van de eindgebruiker te doorgronden, te prioriteren en deze te kunnen vertalen naar een technische uitwerking. Vervolgens moet de technische uitwerking ontwikkeld worden en moeten de resultaten gevalideerd worden. Stel daarvoor een team samen dat zowel uit technici als uit inhoudsexperts bestaat.
  • Splits projecten op in kleinere deelprojecten die afzonderlijk afgemaakt en opgeleverd kunnen worden; vaak wordt dit scrum of agile werken genoemd. Door een kort cyclisch ontwikkelproces ontstaat er snel waarde voor de eindgebruiker en krijgt het team snel feedback. Op deze manier kan er waar nodig bijgestuurd worden, zodat het eindresultaat de grootste waarde voor de eindgebruiker oplevert.

Wil je meer weten over één van deze succesfactoren of hoe je deze kunt bereiken, neem dan contact op met één van onze dataconsultants.