Opschaling van e-consulten? Tips voor successen op een rij!

Opschaling van e-consulten? Tips voor successen op een rij!

Door de coronacrisis gaan veel ziekenhuizen versneld aan de slag met de invoering van e-health. Zorg op afstand is noodzakelijker dan ooit geworden. Onder andere e-consulten, en dan met name beeldbelmogelijkheden, zijn met spoed opgeschaald. Hierbij is het de uitdaging om snel én zorgvuldig te handelen (lees: zodat de kwaliteit en veiligheid worden geborgd). Nu de eerste stappen en resultaten van projecten bekend zijn, is het een mooi moment om kennis en ervaring met elkaar te delen. Vanuit de intervisiebijeenkomst ‘SET COVID-19 en de opschaling van e-consulten’ delen wij graag tips waarmee de deelnemers successen hebben geboekt.

 1. Focus niet op gebruik- en verbruiksaantallen, maar op kwaliteit. Gebruikersaantallen zijn aanlokkelijk en makkelijk om op te sturen en monitoren, maar dit helpt niet in de gewenste opschaling. Een team opdracht geven om met 100 patiënten meer beeld te bellen kan tot weerstand leiden en geeft niet het gewenste resultaat. Wanneer de focus ligt op het sturen en monitoren van de kwaliteit van de toepassing, inbedding in het beleid en de tevredenheid van de gebruikers (hulpverleners en patiënten) dan krijgt de toepassing de ruimte om de meerwaarde te laten zien. Gebruikers zullen op basis van die grond meer geneigd zijn de toepassing in te zetten.
   
 2. Streef naar uniformiteit, maar accepteer verschillen. Met het oog op IT-processen, applicatiebeheer en andere randvoorwaarden voor gebruik, is het wenselijk om voor elke toepassingsmogelijkheid één leverancier/applicatie/toepassing te hebben. Het is helaas niet uit te sluiten dat de verschillende gebruikersgroepen binnen een organisatie een andere voorkeur hebben voor een gelijkende toepassing. Het dwingen naar gebruik van één en dezelfde toepassing over deze groepen kan gebruikers demotiveren en weerstand oproepen. Indien gebruikersgroepen overtuigend kunnen beargumenteren waarom juist hun uitzondering zo van belang is dan strekt het de aanbeveling dit te accepteren.
   
 3. Gebruik ambassadeurs binnen de organisatie. Ambassadeurs zorgen eigenhandig voor het wegnemen van weerstand. Wanneer medewerkers zien, horen en voelen van andere medewerkers hoeveel plezier, meerwaarde of kwaliteit een bepaalde toepassing brengt en dit ook gaan (h)erkennen na verloop van tijd, verspreidt dit nieuws zich als een lopend vuurtje. 
   
 4. Zorg dat de inzet van e-health niet nadelig uitpakt in het interne opbrengstenmodel. Het bekostigen van e-health-toepassingen kan soms een uitdaging zijn. Bij de wens tot opschalen is het belangrijk dat deze belemmering intern wordt weggenomen. Een vakgroep, team of afdeling welke de zorg op afstand verleent, zou intern dezelfde opbrengsten moeten krijgen als wanneer deze zorg op locatie geleverd zou worden. Een negatief financieel resultaat is natuurlijk voor geen enkele groep motiverend.
   
 5. Neem tijd en ruimte voor cruciale besluitvorming in het project. Er staat een enorme druk op het snel opschalen van e-health, om zo de zorgcontinuïteit te borgen. Toch loont het om voor bepaalde besluitvorming ‘de tijd te nemen’. Bijvoorbeeld de keuze van toepassing, een gedegen onderzoek naar de kwaliteit en tevredenheid (bij zowel hulpverleners als patiënten) in de pilotfase helpt in de selectie van de toepassing die het beste aansluit op de behoeften van de gebruikers. Op deze wijze wordt er een duurzame basis gelegd voor de digitale zorg van de toekomst. En ander moment dat is benoemd is het formuleren van een visie. Het vaststellen van een gedragen visie kost meer tijd vooraf, maar draagt bij aan de snelheid van opschaling na implementatie.
   
 6. Leer van elkaar. De intervisiebijeenkomst heeft zeer duidelijk laten zien dat met name de knelpunten van de snelle opschaling van e-health heel gelijkend zijn tussen organisaties. Iedereen heeft uitdagingen met de complexe ICT-omgeving waar e-health-toepassingen veilig een plek moeten krijgen (privacy), met de bekostiging van bepaalde e-health-toepassingen of de weerstand van medewerkers. Zoek elkaar op met deze vraagstukken, waag eens een belletje naar een ander ziekenhuis en leer van elkaar.

Wij willen graag onze dank uiten voor de enthousiaste deelname van de deelnemers en de sprekers! Meer weten of hulp nodig? Onze consultants denken graag mee, of helpen op weg in de implementatie, opschaling of het gebruik van e-health.