Tweede fase transitiemonitor gestart

Tweede fase transitiemonitor gestart

Vorig jaar hebben wij in samenwerking met vier verschillende regio’s de transitiemonitor ontwikkeld. In april is fase 2 van start gegaan. In de transitiemonitor is op basis van data van verschillende zorginstellingen een regiobeeld gemaakt. Het doel van de monitor is om met behulp van het regiobeeld de regionale transitiedoelen te monitoren.

Fase 1: de regio in beeld

In de eerste fase van de transitiemonitor is een regiobeeld gemaakt dat inzicht geeft in de langetermijnontwikkeling van de zorgconsumptie en gezondheidsstatus. Op basis van de aangeleverde productiedata over 2 jaar is vanuit diverse invalshoeken een beeld geschetst van de zorgconsumptie in een regio. Naast zorggebruik is het mogelijk om demografische gegevens en diagnostiek terug te zien in de monitor. Zo is een beeld geschetst waardoor binnen de regio analyses uitgevoerd en transities gemonitord kunnen worden.

Lees ook: De transitiemonitor: voor het beter op elkaar afstemmen van de zorg

Fase 2: verplaatsing van zorg monitoren

Fase 2 is een uitbreiding van de monitor met trendgegevens en transitieafspraken. Om verplaatsing van zorg te realiseren is het belangrijk concrete afspraken te maken. Aan de hand van bestaande regionale doelstellingen worden doelgroepen geselecteerd. Hierbij worden, door trends te volgen in de monitor, concrete transitieafspraken opgesteld. Bijvoorbeeld het verplaatsen van intramurale zorg naar de eerstelijn of thuissituatie bij kwetsbare ouderen. Voor deze doelgroep worden afspraken gemaakt over hoeveel zorg er vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst. Na afronding van deze fase is het mogelijk om op gedetailleerd niveau de verplaatsing van zorg te monitoren en om het effect hiervan te meten op de zorgconsumptie en gezondheidsstatus van de regio. 

Ben je geïnteresseerd in een demo? Neem dan contact op met de onderstaande consultants.