Meer weten over integraal capaciteitsmanagement? Vraag dan onze whitepaper aan!

Whitepaper integraal capaciteitsmanagement

Integraal capaciteitsmanagement (ICM) is een actueel en relevant thema. Ziekenhuizen zijn doorlopend bezig met het afstemmen van hun capaciteiten op de verwachte zorgvraag en de in- en externe ontwikkelingen blijven veranderen. Sommige ziekenhuizen lopen voorop, zij hebben ICM al op meerdere onderdelen binnen de organisatie vormgegeven. Maar er zijn ook ziekenhuizen die knelpunten ervaren bij het integraal managen van capaciteiten. De drie niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) zijn dan onvoldoende op elkaar afgestemd en is er op een of meerdere niveaus te weinig aandacht voor capaciteitsmanagement. Ook is de verbinding tussen de capaciteitsplanning en financiële cyclus vaak lastig te maken.

In deze whitepaper gaan we in op wat ICM is, waarom het nodig is en hoe je het kunt organiseren. Vervolgens komen de vijf essentiële elementen van ICM aan de orde: productie en logistieke kaders, integraal overleg en communicatie, capaciteitscentrum, capaciteitsinrichting en procesoptimalisatie. 

5 Elementen integraal capaciteitsmanagement (ICM)

Tot slot besteden we aandacht aan de drie randvoorwaarden van ICM, te weten: visie en veranderkracht, bekwaam personeel en beschikbaarheid van data. Ook geven we praktische tips voor het creëren van de juiste randvoorwaarden. 

Wil je de whitepaper ICM ontvangen?

Vul dan je gegevens in >>