Zo maak je een businesscase die waarde toevoegt Aanpak om (financiële) waarde per stakeholder boven tafel te krijgen

Zo maak je een businesscase die waarde toevoegt

De levensvatbaarheid van een businesscase valt of staat meestal bij de (financiële) impact. Bronnen als OpenDISdata zijn een goed hulpmiddel om die impact op hoofdlijnen inzichtelijk te maken. De daadwerkelijke waarde per stakeholder is hier daarentegen lastig uit te filteren. Wij kunnen jou helpen om deze effecten wél boven tafel te krijgen. Door middel van een gefaseerde aanpak ontrafelen we zowel de kwantitatieve als kwalitatieve facetten van de businesscase, zodat met het juiste gesprek draagvlak gecreëerd wordt. Hieronder lichten we dit toe aan de hand van thuistoediening als voorbeeld.

Breng de stakeholders in kaart

Bij thuistoediening treden voor alle stakeholders meerdere wijzigingen op ten opzichte van de reguliere zorg. Hieronder valt onder andere een verschuiving van de kosten en baten. In een versimpelde benadering zijn de stakeholders de patiënt, het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, de medisch specialisten, de apotheek en mogelijk de thuiszorgorganisatie. Om het gesprek aan te gaan en zo thuistoediening te stimuleren, moet voor iedere stakeholder de impact worden bepaald. Dit is belangrijk bij het positioneren van de businesscase.

     Lees ook: Thuistoediening: Hoe wordt dat ingericht?

Zoom in op details van de businesscase

Op het eerste gezicht lijken de baten vooral te liggen bij de patiënt, de zorgverzekeraar en de thuiszorgorganisatie. Dat komt mogelijk ten laste van het ziekenhuis en de medisch specialisten in de vorm van gemiste opbrengsten. Een dilemma, want je hebt júist hen nodig voor het voorschrijven van thuistoediening. 

In dat geval kan het lonen om in te zoomen op de details. Zo kan de businesscase effect hebben op bijvoorbeeld de polibezetting, patiënttevredenheid, DBC-registratieregels, hoofdbehandelaarschap of de interne verrekening van medisch specialisten, waardoor de businesscase ineens voor meer stakeholders relevant kan zijn. Met aanvullende kennis kan het gesprek met stakeholders breder worden ingestoken. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak voor de businesscase.

Zelf aan de slag met sterke businesscases opstellen

Hoe stel je een goede businesscase op? Waar moet je rekening mee houden? En hoe kun je de businesscase gebruiken in het beslissingsproces? Q-Academie biedt speciaal hiervoor de training ‘Businesscases toepassen in de zorg’. Bekijk de training >>

Hulp nodig bij het bouwen van een businesscase?

Bij Q-Consult Zorg hebben we een unieke methode ontworpen om de businesscase te ontleden op de elementen die relevant zijn. Na een gesprek met bijvoorbeeld de interne medische adviseurs brengen wij met behulp van onze expertise de businesscase per stakeholder tot leven. Dit doen wij op zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderdelen. De kwalitatieve onderdelen brengen we in het juiste jargon onder woorden en plaatsen dit in de voor de stakeholder relevante context. De kwantitatieve onderdelen, zoals kosten, opbrengsten en patiëntaantallen, benaderen we op basis van onze kennis over (kost)prijzen en brengen we onder in een rekentool. Hiermee is de ordegrootte van financiële effecten per stakeholder eenvoudig inzichtelijk en kan hiermee gespeeld worden.

Meer weten over wat wij voor jullie organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met onderstaande consultants.