5 tips voor efficiënte inhaalzorg

5 tips voor efficiënte inhaalzorg

Volgens de NZa ligt het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen net iets boven het verwachte niveau, ofwel: de instroom is vergelijkbaar met de instroom voor corona. Veel ziekenhuizen gaan nu verder met het inhalen van de uitgestelde zorg. Geldt dit ook voor jouw ziekenhuis en ben je benieuwd hoe jullie dit zo efficiënt mogelijk kunnen oppakken? Wij geven graag 5 tips.

Tip 1. Werk zoveel mogelijk samen met ketenpartners in de regio

Door regionale samenwerking krijg je een zo goed mogelijk beeld van de instroom. Daarnaast kan je de uitstroom bevorderen, bijvoorbeeld via samenwerkingen met zorghotels, wijkverpleging en thuiszorg. Denk ook aan uitbesteding van operaties naar ZBC’s en substitutie van tweedelijn naar eerstelijn. Hiervoor is het belangrijk dat je contacten hebt met verwijzers om golfbewegingen snel te identificeren en hierop te anticiperen. 

Regionale samenwerking

Tip 2. Creëer data rondom beschikbare capaciteit voor inhaalzorg

Zorg voor zoveel mogelijk betrouwbare inzichten. Maak een data-analyse van de wachtlijsten en prioriteer de lijst per vakgroep. Daardoor krijg je een helder beeld welke inhaalzorg nog gepland moet worden en hoeveel capaciteit beschikbaar is voor nieuwe instroom. 

Een bottleneck kun je tijdig identificeren door scenario’s te maken die rekeninghouden met de benodigde capaciteit. Bijvoorbeeld tijd voor pre-operatieve screening, operatietijd, aantal bedden en materialen, maar ook post-operatieve afspraken. Zet dit af tegen de beschikbare capaciteiten en identificeer de bottleneck per scenario. 

Creëer data rondom beschikbare capaciteit voor inhaalzorg

Tip 3. Maak gebruik van Fast Lanes en clustering

Een Fast Lane is een optimaal logistieke doorstroom van het gehele zorgpad. Door clustering creëer je meer volume met dezelfde capaciteit, denk aan dedicated poli’s of dedicated OK. Kenmerkend hiervoor zijn hoog-volume en laag/middel complexe ingrepen. 

Start met het identificeren en kwantificeren van geschikte zorgpaden voor een Fast Lane gebaseerd op analyses. Richt vervolgens de Fast Lane in voor het hele zorgpad. Een hoger volume betekent ook meer benodigde capaciteit van diagnostiek en de controle van patiënten.  

Fast Lanes en clustering

Tip 4. Zorg voor multidisciplinaire overleggen en samenwerking

Bovenstaande tips werken niet zonder een goede governance die de uitdagingen integraal benadert. Maak een goede vertaling van strategische keuzes naar tactische en operationele effecten. Betrek zorgprofessionals bij op- en afschaalmogelijkheden. Denk ook aan poliklinieken, diagnostische afdelingen en vakgroepen. Monitor de effecten van de gemaakte aanpassing om grip te houden op de werkdruk en het ontstaan van een mogelijke bottleneck. 

multidisciplinaire overleggen en samenwerking in de zorg

Tip 5. Zet e-health toepassingen in

Houd digitale initiatieven vast die in coronatijd goed hebben gewerkt. Borg deze toepassingen en bouw waar mogelijk uit in de processen zodat deze efficiëntie behouden blijft. 

Is jouw organisatie nog op zoek naar de juiste e-health toepassingen? Vraag dan onze e-health toolbox aan! >>
 

Meer weten?

Wil je meer weten over het efficiënt organiseren van capaciteitsmanagement? Of heeft jouw organisatie behoefte aan advies, training en/of coaching om de genoemde tips zorgvuldig in de praktijk te brengen? Wij helpen jullie hier graag mee! Neem gerust contact op met onderstaande consultants.