6 belangrijke wijzigingen MSZ per 2023

6 belangrijke wijzigingen MSZ per 2023

Jaarlijks publiceert de NZa de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor het aankomende jaar. De wijzigingen voor 2023 zijn inmiddels bekend. Wij hebben 6 belangrijke wijzigingen voor de MSZ per 2023 op een rij gezet. 

Belangrijke wijzigingen MSZ 2023

1. De zorgvraag bij Plastische Chirurgie is afgeschaft

De verplichte zorgvraag bij Plastische Chirurgie (0304) speelt geen rol bij het afleiden van subtrajecten en wordt ook nergens anders voor gebruikt. Daarnaast wordt de zorgvraagtypering ervaren als een administratieve last. Mede daardoor wordt de zorgvraag vaak onzorgvuldig getypeerd en zorgt het verplicht registreren voor meer registratielast dan voordeel. Om deze redenen wordt na Urologie, de zorgvraagtypering ook bij Plastische Chirurgie afgeschaft. Klik hier voor meer informatie.

2. Add-on prestatie voor telemonitoring

Met telemonitoring kunnen zorgverleners toezicht houden op afstand, met behulp van verschillende controleapparaten. Iets waar tijdens de coronapandemie steeds meer gebruik van is gemaakt. Momenteel is de zorgactiviteit ‘Telemonitoring (039133)’ een registratieve zorgactiviteit, wat betekent dat hij alleen declarabel is als onderdeel van een dbc-zorgproduct. Hierdoor kan er alleen sprake zijn van declaratie als telemonitoring geregistreerd wordt naast een eerste polikliniek- of herhaalbezoek, belconsult, screen-to-screen consult etc. Aangezien telemonitoring juist bedoeld is om reguliere consulten te vervangen of te verhinderen, kan deze zorg per 2023 zelfstandig geregistreerd en gedeclareerd worden als overig zorgproduct. Klik hier voor meer informatie. 

3. Nieuwe prestaties voor expertiseadvies

Zorgverleners uit een tweedelijnscentrum kunnen een expertisecentrum vragen om advies over de diagnose en of/behandeling van de patiënt. Dit expertiseadvies kan ervoor zorgen dat de patiënt niet meer doorverwezen hoeft te worden naar een expertisecentrum of dat de patiënt gerichter wordt doorverwezen en zo sneller de nodige zorg krijgt. Dit is voornamelijk van belang voor patiënten met een zeldzame aandoening, aangezien zij nu vaak diverse specialisten zien en verschillende diagnoses krijgen, voordat de juiste diagnose gesteld wordt.

Om juiste bekostiging mogelijk te maken, zijn de volgende prestaties per 2023 geïntroduceerd:

  • Expertiseadvies uitgevoerd door een andere instelling, zonder patiëntencontact (190174)
  • Expertiseadvies uitgevoerd door een andere instelling, met patiëntencontact (190175)

Deze prestaties zijn overige zorgproducten (categorie Supplementaire producten – Add-on overig) en kunnen alleen gedeclareerd worden indien er sprake is van een advies vanuit een erkend expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. De NZa onderzoekt nog of/hoe vergelijkbare bekostiging kan worden geïntroduceerd voor expertisecentra voor niet-zeldzame aandoeningen. Klik hier voor meer informatie. 

4. Uitbreiding van verblijfsvormen voor intercollegiaal consult en medebehandeling

Om de gewenste verschuiving van zorg (‘juiste zorg op de juiste plek’) te stimuleren, vindt er een uitbreiding plaats in de verblijfsvormen waarbinnen een intercollegiaal consult (ICC) en medebehandeling mogen worden geregistreerd. Vanaf 2023 kunnen een ICC en medebehandeling ook worden geregistreerd voor:

  • Intensieve niet-electieve en langdurige kindergeneeskundige zorg met thuisovernachting
  • Langdurige observatie zonder overnachting en dagverpleging

Klik hier voor meer informatie. 

5. Add-on prestatie voor moleculaire diagnostiek

De huidige zorgactiviteiten voor moleculaire diagnostiek zijn geen apart te declareren prestaties, maar zijn onderdeel van het zorgprofiel van het dbc-zorgproduct. Ze leiden niet af tot een specifiek product, maar komen voor in verschillende DBC-zorgproducten. Door deze bekostiging ontstaat een aantal knelpunten. Doordat de kosten uit de gemiddelde DBC-prijs moeten worden gedekt, ontstaat een risico voor de toegankelijkheid van deze diagnostiek. Verder is er grote heterogeniteit in de kosten van het zorgproduct, wat het o.a. lastig maakt voor partijen om tot goede tariefafspraken te komen. Tot slot wordt het als onvoldoende transparant ervaren.

Vanaf 2023 wordt het tarieftype gewijzigd van de categorie ozp Eerstelijns-diagnostiek – Pathologie (tarieftype 20) naar de categorie ozp Supplementaire producten - Add-on overig (tarieftype 14). De prestaties kennen een vrij tarief en een aparte nota. Klik hier voor meer informatie.

6. Wijziging declaratiewijze van donatie (bij leven) voor transplantaties

De kosten van een subtraject geopend in het kader van de selectie van een donor in verband met transplantaties van weefsels en organen moeten momenteel in rekening worden gebracht bij (de zorgverzekeraar van) de ontvanger. Dit wijkt af van de gebruikelijke wijze van declareren en wordt hierdoor door zorgaanbieders als een administratieve last ervaren. Vanaf 2023 wordt de regelgeving aangepast, waardoor deze zorg primair aan (de zorgverzekeraar van) de donor wordt gedeclareerd. Hierna kan het verder worden afgehandeld conform Besluit zorgverzekering. Klik hier voor meer informatie.

Last van oplopende werklijsten en snel iemand nodig?

Lopen de werklijsten op of zorgen de extra controles voor meer constateringen die opgepakt moeten worden? Heb je iemand nodig zonder dat jouw personeel veel tijd kwijt is aan inwerken? De Talenten van Q-Talent hebben een passend DBC-programma doorlopen waardoor ze snel bij jou inzetbaar zijn. Meer weten? Neem contact op met Bart Gerards.