Analyses voor Farmacie en Medical Devices

Analyses voor Farmacie en Medical Devices

Bedrijven in de farmaceutische industrie en de medical devices weten doorgaans precies wat de klinische meerwaarde van hun producten is. Toch zijn de financiële implicaties van het product voor het ziekenhuis minder bekend. Met rappe innovaties en wijzigingen op het gebied van zorgbeleid en bekostiging, met wie moet je dan het gesprek voeren in het ziekenhuis? De specialist en zorgfinancial kijken namelijk met een andere bril naar hetzelfde product, maar beiden zijn nodig voor het vinden van vruchtbare grond om het product in te willen zetten. Zonder draagvlak lukt het weliswaar om het product aan de man te brengen, maar is het des te lastiger het volledig potentieel van het product te benutten.

Hoe zit de bekostigingsstructuur van ziekenhuizen in elkaar?
Een ziekenhuis mag zorg in rekening brengen via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Zoals de naam al aangeeft bestaat een DBC uit alle activiteiten die in het kader van diagnose en/of behandeling binnen een bepaalde zorgvraag geleverd worden. Welk DBC-product op de geleverde zorg van toepassing is, is afhankelijk van welke diagnose er is gesteld en welke zorgactiviteiten er geleverd zijn. In totaal zijn er 4400 verschillende DBC-zorgproducten die een ziekenhuis bij de patiënt of een zorgverzekeraar in rekening kan brengen. Het tarief dat een ziekenhuis voor een DBC in rekening mag brengen is veelal onderhandeld met een zorgverzekeraar en contractueel vastgelegd.

Waar precies de lastigheid in zit voor de farmaceutische en medical devices industrieën? Dat zit ‘m in de complexe bekostigingsstructuur van en de snelle beleidsontwikkelingen in de medisch specialistische zorg. Deze maken het plaatsen van het productportfolio in de juiste (financiële) context lastig. De toepassing van één van de producten kan implicaties hebben voor het zorgpad. Het gewenste gevolg van de inzet van een geneesmiddel en/of medisch hulpmiddel is bijvoorbeeld vermindering, maar kan ook een financiële keerzijde kennen voor verschillende stakeholders.

Wij ondersteunen de farmaceutische en medical devices industrieën bij vraagstukken rondom de plaatsing van producten in het zorgpad en het analyseren van kosten en opbrengsten. Tevens maken we een gehele business case, waardoor professionals een overtuigend gesprek kunnen voeren met het ziekenhuis en stakeholders, zoals de specialist en de zorgverzekeraar.

Monitoren duurzaam traject
Meer geïnteresseerd in de effecten op patiënten door de inzet van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen? In samenwerking met één van jouw eigen klanten kan het gebruik in een duurzaam traject worden gemonitord. Deze inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden om de effectiviteit van jouw product te meten, doelmatige prijsafspraken voor specifieke indicaties te onderbouwen of volledige zorgprocessen te visualiseren.

Trainingen
Wij verzorgen tevens trainingen via ons trainingsbureau Q-Academie.

Meer weten over wat we kunnen betekenen voor de farmaceutische industrie en medical devices? Neem dan contact op met onderstaande consultants.