Hoe onbegrepen gedrag verdwijnt als sneeuw voor de zon Blog door Zorgvisie

Blog: Hoe onbegrepen gedrag verdwijnt als sneeuw voor de zon

Dagelijks omgaan met onbegrepen gedrag (OG) bij ouderen is een zware opgave voor iedereen. Een aantal teams van zeven organisaties deed mee aan het traject ‘OG in de VVT’. Door op observaties van hun eigen dagelijkse praktijk te reflecteren, leren zorgverleners hoe hun eigen gedrag een trigger is voor het gedrag van de bewoner en ontwikkelen zij hun eigen handvatten. Zij leren ook hun eigen praktijkkennis te expliciteren, waardoor de relatie met behandelaren gelijkwaardiger wordt. In de teams is het OG als sneeuw voor de zon verdwenen.

Onbegrepen gedrag (OG) van bewoners van verpleeghuizen is voor een deel een reactie op de omgeving. Dit gedrag is te beïnvloeden door die omgeving aan te passen, bijvoorbeeld door de verzorging en begeleiding zo op de bewoner af te stemmen dat het bewuste gedrag afneemt en de kwaliteit van leven toeneemt.

Zorgverleners treden doorgaans niet op de voorgrond als professionals die hun eigen praktijkkennis en ervaring inzetten in de begeleiding van mensen met OG. Voor advies en expertkennis kijken zij naar de behandelaren: psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, paramedici. Maar ook die hebben niet zomaar een oplossing voorhanden.

Lees het volledige blog op Zorgvisie >>

Meer weten over Project Onbegrepen Gedrag?

Kijk hier voor meer informatie en om het Draaiboek Handvatten voor Onbegrepen Gedrag in het Verpleeg aan te vragen.