Draaiboek crisismanagement: (Be)sturen in tijden van crisis

Draaiboek crisismanagement: (Be)sturen in tijden van crisis

Je hoeft de tv maar aan te zetten, je computer op te starten, of de krant open te slaan, COVID-19 - ofwel het Coronavirus - is overal. Inmiddels is duidelijk dat de impact van COVID-19 op (zorg)organisaties groot is. Het toenemend aantal besmette patiënten en de maatregelen van de overheid liegen er niet om. Dit betekent dat (zorg)organisaties niet stil kunnen blijven zitten, maar in actie moeten komen om zo goed mogelijk met deze crisis om te gaan. Maar wat kunnen zorgorganisaties doen om zich goed voor te bereiden op c.q. om te gaan met vraagstukken rondom het coronavirus? Met welke scenario’s moet je rekening houden? Wat doe je als de verhouding tussen het aantal patiënten/cliënten en het aantal beschikbare medewerkers onder druk komt te staan? Welke financiële gevolgen heeft deze crisis voor de organisatie? Welke (stuur)informatie heb je nodig? En hoe stuur je de organisatie aan? Ofwel: hoe blijf je in control tijdens de coronacrisis? En waar moet je aan denken als we straks weer terugkeren naar de normale zorgverlening? Q-Consult Zorg heeft daarom, speciaal voor zorgorganisaties, een format voor een draaiboek gemaakt.

Het draaiboek

Het doel van een crisisdraaiboek is om voorbereid te zijn op een crisis en geeft de organisatie handvatten om snel en adequaat te kunnen reageren. Ons format voor een crisisdraaiboek geeft zorgorganisaties handvatten voor het opstellen van een draaiboek en/of input voor mogelijke aanvullingen op het bestaande draaiboek van jouw organisatie. In dit format is de coronacrisis als uitgangspunt genomen, echter kan het meeste ook gebruikt worden voor de aanpak van andere crisissen. 

De volgende onderdelen komen in het draaiboek aan bod:

 • Het crisisbeheerteam
 • Communicatie
 • Werken met scenario’s en denken in fasen
 • Monitoren COVID-19
 • Het proces van zorgverlening
 • Medewerkers
 • Bedrijfsvoering
 • Actief monitoren
 • Financiers
 • Medezeggenschap
 • Na de crisis (het proces richting unlock)

Ondersteuning vanuit Q-Consult Zorg

We hopen dat deze informatie helpt om zelfstandig aan de slag te gaan in de aanpak van de coronacrisis. Heb je capaciteitsproblemen en/of behoefte aan specifieke expertise? Dan staan onze adviseurs en projectmedewerkers uiteraard voor je klaar. Voorbeelden van ondersteuning die wij kunnen bieden zijn:

 • Het schrijven of vernieuwen van een draaiboek crisismanagement. 
 • Projectleiderschap of projectondersteuning vanuit Q-Consult Zorg en/of Q-Talent in het crisisbeheerteam. Denk hierbij aan coördinatie van het crisisbeheerteam en/of het uitvoeren en monitoren van acties die worden uitgezet, waaronder:

Meer informatie of het draaiboek ontvangen?

De ontwikkelingen rondom COVID-19 volgen elkaar snel op. Wij doen ons uiterste best de ontwikkelingen zo goed mogelijk bij te houden en waar nodig te verwerken op deze pagina en in het format. 

Heb je vragen of opmerkingen? Wil je het draaiboek ontvangen? Neem dan contact op met Jurgen Vos of Marjolein Schimmel.