HealthKIC en Q-Consult Zorg werken samen aan een gezonde samenleving

HealthKIC en Q-Consult Zorg werken samen aan een gezonde samenleving

De kwaliteit van zorg staat onder druk door vergrijzing, een toename van het aantal chronisch zieken, stijgende zorgkosten en een tekort aan zorgprofessionals. Het huidige zorgsysteem is op termijn onhoudbaar. Er is nú verandering nodig om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en de kwaliteit van zorg te blijven waarborgen. HealthKIC en Q-Consult Zorg hebben de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over hoe we de zorg anders kunnen organiseren, financieren en meten en slaan nu de handen ineen. Benieuwd wat deze samenwerking inhoudt?

Niet ziekte, maar gezondheid en preventie staan centraal

Door te focussen op meer gezondheid kunnen we ervoor zorgen dat er in de toekomst minder zorg nodig is en dat deze dus betaalbaar en toegankelijk blijft. Dit betekent een verschuiving in ons denken en handelen. Gezondheid en preventie staan centraal, niet ziekte en behandeling. 

"Samen bouwen we aan toepasbare kennis rondom Population Health Management en brengen we de verandering die hiervoor nodig is bij regio’s in de praktijk."

HealthKIC en Q-Consult Zorg delen de ambitie en drive om bij te dragen aan een gezonde samenleving. Daarom werken we samen met HealthKIC en versterken we elkaar in de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven. Samen bouwen we aan toepasbare kennis rondom Population Health Management en brengen we de verandering die hiervoor nodig is bij regio’s in de praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Domein Overstijgend Scenariomodel.

Population Health Management als strategie

Om de verschuiving naar gezondheid voor elkaar te krijgen, werkt HealthKIC volgens de strategie van Population Health Management (PHM). PHM is een veelbelovende strategie om de transitie naar de focus op gezondheid te realiseren.
 

  • PHM gaat uit van het proactief stimuleren van meer gezondheid bij groepen mensen met aandacht voor de verschillen in gezondheidsrisico’s tussen mensen. 
  • Vanuit PHM worden samen met inwoners en zorgverleners verschillende individuele, organisatorische en culturele interventies ingezet. Hiermee verbeteren we de patiënt-,klinische- en financiële resultaten.
  • PHM maakt gebruik van data en ervaringen en wordt ondersteund door een netwerk van betrokken organisaties.

Transitie naar gezondheid

Momenteel vervult onze consultant Karin de Booij de rol van programmamanager in de regio Ede en ondersteunt consultant Lotte Coenen de regio Achterhoek en stichting HealthKIC. Zij helpen de regio’s met de transitie naar gezondheid en implementeren de elementen uit het Population Health Management om de verandering te realiseren die nodig is. 

Bouwen aan een toegankelijk kennisplatform in 2022

Verder werken we in 2022 samen aan een toegankelijk kennisplatform, waar opleiding, training, intervisies en kennisuitwisseling centraal staan. In alles wat we komend jaar gaan doen willen we samen het gedachtegoed van Population Health Management en focus op integrale zorg en een gezonde samenleving (verder) uitdragen. 

Over HealthKIC

Stichting HealthKIC bouwt als stichting een denktank met state-of-the-art kennis op door met regio’s en kennispartners te leren wat nodig is om de zorg anders te organiseren, monitoren en financieren (het kavelmodel). 

Meer weten?

We geloven dat onze gezamenlijke aanpak leidt tot duurzame verandering, anders dan losse puntoplossingen. Wil je hier meer over weten? Neem vooral contact op met ons.