Snel identificeren van kwetsbare patiënten tijdens de coronacrisis via ACG’s 

Snel identificeren van kwetsbare patiënten tijdens de coronacrisis via ACG’s 

De COVID-19 pandemie vraagt veel van artsen. De druk op de eerste- en tweede lijn is enorm. Om de zorg aan te kunnen is samenwerking in de regio cruciaal. Naast de zorg voor patiënten die zich melden  met een (mogelijke) COVID-19-besmetting, zijn er ook veel patiënten met andere klachten. Deze patiëntenstroom komt langzaam weer op gang. Het is belangrijk om snel en accuraat te identificeren of zij ook kwetsbaar zijn voor het coronavirus. 

Wij beschikken over een methode die ondersteuning biedt bij het identificeren van deze kwetsbare patiënten. De methode: 

 • geeft inzicht in wie de meest kwetsbare patiënten in de praktijk zijn, volgens de WHO-criteria;
 • geeft zicht op de kans op hospitalisatie binnen de groep kwetsbare patiënten;
 • maakt inzet van preventieve interventies mogelijk bij deze kwetsbare groep, al dan niet door simpelweg een vinger aan de pols te houden;
 • is ondersteunend aan het voeren van Advanced Care Planning (ACP) gesprekken; 
 • is ondersteunend bij gesprekken met financiers over benodigde extra inzet voor de pre- en post-coronazorg.

ACG-systeem

De methodiek die wij gebruiken ter identificatie van deze kwetsbare groep patiënten is het ACG-systeem (Adjusted Clinical Groups). Het ACG-systeem is een classificatiemethode om populaties te kunnen segmenteren naar gezondheidsprofielen en deze naar risico’s te stratificeren. De methode is ontworpen door de Amerikaanse Johns Hopkins University en maakt het mogelijk de eigen patiëntpopulatie in een ‘piramide’ te presenteren (zie onderstaande afbeelding ter illustratie). Het topje van de piramide representeert het kleinste deel van de populatie met de hoogste zorgzwaarte, de hoogste zorgkosten en de grootste kans op ziekenhuisopname. Het zijn met name deze patiënten die in deze tijd goed op het netvlies moeten zijn.

Voor de classificatie van patiënten wordt gebruikgemaakt van patiëntgegevens, zoals de diagnose- en farmaciegegevens uit de eerste- en/of tweede lijn. De ACG-software analyseert niet de individuele ziektelast, maar de gegroepeerde ziektelast van de diagnoses van de patiënt. Hieruit volgt inzicht in de patiëntpopulatie.

Het ACG-systeem wordt inmiddels in meer dan twintig landen, waaronder Zweden, Spanje en Engeland, gebruikt ter ondersteuning van populatiemanagement. In Nederland is deze methode beproefd door het Jan van Es Instituut en Q-Consult Zorg in de eerste- en tweede lijn.

 • Download Johns Hopkins ACG systeem
 • ACG en COVID-19

  Het ACG-systeem kan helpen om risicogroepen die kwetsbaar zijn voor COVID-19 te identificeren, aan de hand van WHO-criteria. Hierin worden verschillende risicogroepen onderscheiden. Resultaat is een overzicht op patiëntniveau van kwetsbare patiënten met daarbij eerdergenoemde ACG-kenmerken. 

  Ondersteuning vanuit Q-Consult Zorg

  Q-Consult Zorg heeft veel ervaring met het doen van data-analyse en -verwerking en projectmanagement. Wij beschikken over een eigen dataplatform, zijn NEN-7510 en ISO-27001 gecertificeerd en hebben een ACG-licentie. Vorig jaar zijn wij een onderzoek gestart met verschillende zorggroepen in de eerstelijn naar de toepasbaarheid van het ACG-systeem voor de Nederlandse situatie. De bevindingen van de betrokken praktijkhouders met de corona-identificatie op basis van de ACG-methode zijn positief. Zij ervaren ze als ondersteunend aan de praktijkvoering. Mogelijk is het ook interessant voor jouw praktijkvoering?