Inkoopeisen wijkverpleging 2020

Inkoopeisen wijkverpleging 2020

De zorgcontractering voor 2020 gaat weer van start. Daarom presenteren wij een overzicht van alle inkoopeisen die zorgverzekeraars stellen aan wijkverpleging voor 2020. Het overzicht bevat de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars Menzis, CZ, VGZ, ASR-Ditzo-De Amersfoortse, DSW, Zilveren Kruis-Achmea, ZZ-ONVZ-ENO en IptiQ-Caresq-EURCARE. In het overzicht zie je per zorgverzekeraar precies welke eisen er op de diverse onderdelen worden gesteld. Hierbij is aandacht voor thema’s als palliatief terminale zorg, dementiezorg, wondzorg en onplanbare zorg. Daarnaast is er specifiek aandacht voor nieuwe zorgaanbieders en ZZP’ers.

Planning en deadlines (nieuwe) zorgaanbieders
In de inkoopeisen is een overzicht opgenomen van alle inschrijfeisen en deadlines in aanloop naar de contractering voor 2020. Hierbij is speciaal aandacht voor nieuwe zorgaanbieders zodat het duidelijk is welke stappen je moet nemen om bij een nieuwe zorgverzekeraar te contracteren. Let op: de eerste deadlines zijn al op 31 mei 2019!

Voor wie is dit handig?
Ben jij medewerker zorgcontractering? Dan kan dit overzicht jou helpen om te zien met welke zorgverzekeraar je in zee wilt gaan, welke eisen hieraan verbonden zijn en wat je moet doen om je als nieuwe zorgaanbieder aan te melden bij de zorgverzekeraar. Ben je kwaliteitsadviseur? Gebruik dit document om te achterhalen of je voldoet aan de kwaliteitseisen die zorgverzekeraars stellen. Werk je op de zorgadministratie? Kijk dan welke impact deze eisen hebben op jouw (administratieve) processen.

  • Download Overzicht inkoopeisen wijkverpleging voor 2020
  • Download Deadlines planning inkoop wijkverpleging voor 2020
  • Verandert er veel in de zorgcontractering?
    Nee, voor 2020 verandert er niet veel. De nieuwe eisen/ontwikkelingen die er zijn, staan in hoofdstuk 1 specifiek benoemd. Voor de toekomst staan echter wel een aantal grote wijzigingen te wachten. Deze kan je lezen in de Kamerbrief van 14 mei 2019 over de bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging. In het najaar van 2019 hopen we je hierover meer te kunnen vertellen.

    Disclaimer
    Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Toch kan Q-Consult Zorg op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Derhalve kunnen aan de inhoud van deze rapportage dan ook geen rechten worden ontleend en aanvaardt Q-Consult Zorg geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze rapportage.