Inkoopeisen wijkverpleging 2020

De zorgcontractering voor 2020 gaat weer van start. Daarom presenteren wij een overzicht van alle inkoopeisen die zorgverzekeraars stellen aan wijkverpleging voor 2020. Het overzicht bevat de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars Menzis, CZ, VGZ, ASR-Ditzo-De Amersfoortse, DSW, Zilveren Kruis-Achmea, ZZ-ONVZ-ENO en IptiQ-Caresq-EURCARE. In het overzicht ziet u per zorgverzekeraar precies welke eisen er op de diverse onderdelen worden gesteld. Hierbij is aandacht voor thema’s als palliatief terminale zorg, dementiezorg, wondzorg en onplanbare zorg. Daarnaast is er specifiek aandacht voor nieuwe zorgaanbieders en ZZP’ers.

Planning en deadlines (nieuwe) zorgaanbieders
In de inkoopeisen is een overzicht opgenomen van alle inschrijfeisen en deadlines in aanloop naar de contractering voor 2020. Hierbij is speciaal aandacht voor nieuwe zorgaanbieders zodat het duidelijk is welke stappen u moet nemen om bij een nieuwe zorgverzekeraar te contracteren. Let op: de eerste deadlines zijn al op 31 mei 2019!

Voor wie is dit handig?
Bent u medewerker zorgcontractering? Dan kan dit overzicht u helpen om te zien met welke zorgverzekeraar u in zee wilt gaan, welke eisen hieraan verbonden zijn en wat u moet doen om u als nieuwe zorgaanbieder aan te melden bij de zorgverzekeraar. Bent u kwaliteitsadviseur? Gebruik dit document om te achterhalen of u voldoet aan de kwaliteitseisen die zorgverzekeraars stellen. Werkt u op de zorgadministratie? Kijk dan welke impact deze eisen hebben op uw (administratieve) processen.

  • Download Overzicht inkoopeisen wijkverpleging voor 2020
  • Download Deadlines planning inkoop wijkverpleging voor 2020
  • Verandert er veel in de zorgcontractering?
    Nee, voor 2020 verandert er niet veel. De nieuwe eisen/ontwikkelingen die er zijn, staan in hoofdstuk 1 specifiek benoemd. Voor de toekomst staan echter wel een aantal grote wijzigingen te wachten. Deze kunt u lezen in de Kamerbrief van 14 mei 2019 over de bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging. In het najaar van 2019 hopen we u hierover meer te kunnen vertellen.

    Disclaimer
    Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Echter, Q-Consult Zorg kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Derhalve kunnen aan de inhoud van deze rapportage dan ook geen rechten worden ontleend en aanvaardt Q-Consult Zorg geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze rapportage.