Op weg naar integrale geboortezorg

Op weg naar integrale geboortezorg

Met de stap naar integrale geboortezorg stond de geboortezorgsector vanaf 2016 voor een grote uitdaging: het vertalen van de huidige situatie met aparte bekostiging voor kraamzorg, verloskunde, echopraktijk en gynaecologie, naar een nieuwe situatie waarin de bekostiging voor deze aanbieders integraal samenkomt. Sinds 2016 hebben een aantal regio’s pilots gedraaid om de vertaling naar de nieuwe situatie te maken. Q-Consult Zorg ondersteunde een aantal hierin met een zelf ontwikkeld simulatiemodel.

In dit artikel lees je de belangrijkste punten van het door Q-Consult Zorg ontwikkelde simulatiemodel en praktische informatie over de NZa-beleidsregels voor de geboortezorg.

Simulatiemodel

Om inzicht te krijgen in het financiële effect van de te zetten stap naar integrale bekostiging, ontwikkelde Q-Consult Zorg op basis van de NZa-regels een simulatiemodel. Hierbij zie je hoe in verleden geleverde prestaties vertaald worden naar de negen nieuwe prestaties (zie figuur 1). Zo maakt een regio de vertaalslag van de oude naar de nieuwe situatie, met gebruik van data van de afgelopen jaren (veelal 2014, 2015 en 2016). Het proces werkt als volgt:

  • Het model maakt gebruik van jouw reeds bestaande declaratie EI berichten. Elke aanbieder die mee doet met de simulatie van die regio stuurt deze naar een beveiligd portaal.
  • Dit portaal draait de simulatie, waarna Q-Consult Zorg een anonieme uitdraai krijgt met de vertaling naar de integrale prestaties.
  • Met deze informatie worden de tarieven en analyses gemaakt.

Om inzicht te geven in de praktijk, ontwikkelden we ook een factsheet met een voorbeeldcasus (te vinden bij downloads). Je volgt hierin een zwangere vrouw die voor alle drie de geboortezorgfases zorg ontvangt en ziet hoe die zorg vanaf 2017 afgeleid zou worden.

Figuur 1. Beslisboom integrale geboortezorg (kijk bij downloads voor een grotere versie)
Figuur 1. Beslisboom integrale geboortezorg (kijk bij downloads voor een grotere versie)

Net als in de DBC-systematiek, bepalen de ingrediënten (activiteiten) hoe de prestatie wordt afgeleid. Per zwangere-traject leidt de simulatie per fase (prenataal, nataal of postnataal) maximaal één prestatie af. Dat is in alle fases regulier óf complex, nooit een combinatie. De enige uitzondering vormt de kraamzorg in de postnatale fase; deze wordt geleverd naast geboortezorg postnataal complex of regulier.

Als je eenmaal het inzicht in die vertaalslag heeft, kan een regio de tarieven bepalen per integrale prestatie. Dit faciliteert en ondersteunt in de gesprekken met verzekeraars. Daarnaast biedt de vertaalslag het inzicht in de samenhang binnen de regio. Wat zijn de verhoudingen tussen de verloskunde praktijken, en hoe zit dit er uit in relatie tot het ziekenhuis? Dit is belangrijk voor transparantie en vooral ook om vooraf goede afspraken te kunnen maken over de verdeelsleutel van de opbrengsten. Verschillende zorgaanbieders moeten de opbrengsten in de toekomst met elkaar delen en dit model maakt het bepalen van deze verdeling mogelijk.

Wat doen we voor jou?

Q-Consult Zorg ondersteunt deze landelijke transitie op verschillende manieren. Zo zijn wij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard en ondersteunen wij eind 2017 diverse VSV’s op het gebied van bekostigingsvraagstukken, simulaties en ook project- en procesmanagement. Hierbij haken we zoveel mogelijk aan bij landelijke partijen, om zo eenheid van taal te creëren binnen de sector en eenduidig informatie te verstrekken.