Kostprijsonderzoek geriatrische revalidatiezorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert dit jaar een kostprijsonderzoek uit voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Het doel hiervan is het verbeteren van de kwaliteit van de bij de NZa bekende kostprijsgegevens, zodat de DBC-tarieven van de GRZ-zorgproducten per 2021 herijkt kunnen worden (bron: Skipr). De NZa heeft zestig GRZ-aanbieders geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek. Als u hier één van bent, dan bent u hierover als aanbieder inmiddels door de NZa geïnformeerd. U dient uw kostprijzen per zorgactiviteit over boekjaar 2018 te berekenen en vóór 1 juni 2019 aan te leveren bij de NZa.

In de praktijk blijkt het bepalen van kostprijzen vaak een moeizaam traject, er zijn verschillende softwarepakketten die dit voor u kunnen doen, maar de doorlooptijd hiervan is vaak (te) lang. Ontbreekt het u aan tijd en/of kennis om de verplichte aanlevering van de kostprijzen aan de NZa te realiseren? Wij kunnen u hierbij ondersteunen door de berekening voor u uit te voeren of mee te kijken naar de door uw organisatie uitgevoerde berekening. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan onze training kostprijsberekening in de GRZ op 9 april.