Goed leiderschap begint met visie

Goed leiderschap begint met visie

Met de huidige personeelstekorten en het hoge verloop van zorgmedewerkers is goed leiderschap belangrijker dan ooit. Maar, hoe doe je dat eigenlijk, een goede leider zijn? En wat heb je nodig om een goede leider te kunnen worden? Liesbeth spreekt met collega Myriam Martens, senior consultant en coach, over haar jarenlange ervaring in Leadership Development.

Wat is een Leadership Development-traject eigenlijk?
Leadership Development (LD) gaat om het ontwikkelen van jou als persoon, in je leidinggevende rol.
Dit is belangrijk als je net begint als leidinggevende, maar ook als je al jaren deze rol hebt en verder door wilt ontwikkelen. Daarom noem ik het ook liever Leadership Development, en niet Management Development: het gaat niet alleen om het aansturen van personeel, maar om het coachen van je medewerkers, vanuit jouw visie voor de zorg met oog op de lange termijn.

Welke vragen komen aan bod bij een LD-traject?
We zien veel behoefte aan visievorming en besluitvorming. Het verschil tussen een leidinggevende en een medewerker is toch dat de leidinggevende verder kijkt dan het primaire proces, ook hoe de afdeling zich gaat ontwikkelen, wat doelstellingen zijn en hoe deze gehaald worden. Visievorming voor het team of de afdeling, plannen maken, besluiten nemen en bijsturen: dat vraagt nogal wat van een leidinggevende. Daarnaast verbindt de leidinggevende het team met de afdeling, het bestuur en de organisatie als geheel. Dit vergt een andere aanpak en in een LD-traject werken we hieraan.

Heb je hier een voorbeeld van?
Bij teamleiders zien we bijvoorbeeld dat er veel vraag is naar verbetering van de gespreksvoering: hoe ga je in gesprek met een medewerker die frequent verzuim laat zien? Of hoe kun je ‘in touch’ blijven met je medewerkers en weten wat er speelt op de werkvloer? Bij managers zien we juist meer behoefte aan besluitvorming en het ontstijgen van het tactische niveau naar het meer strategische niveau.

Wat kun je verwachten als leidinggevende in een LD-traject?
Zelfreflectie is cruciaal en daarom een belangrijk onderdeel van een LD-traject. Daarnaast komen in trainingen allerlei belangrijke thema’s aan bod die belangrijk zijn bij het leidinggeven, variërend van financiën, kwaliteit en bedrijfsvoering, tot fases van teamontwikkeling, motivatie en inlevingsvermogen in je medewerkers. Een LD-traject onderzoekt jouw rol als leidinggevende voor jezelf, je team en je organisatie. Het begint dus bij jezelf. Daarmee is een LD-traject een heel persoonlijk traject, waarin je leert om (beter) te reflecteren op je eigen handelen.

In de zorg is veel aandacht voor “briljante mislukkingen”. Wat heb jij in de praktijk geleerd?
Om een LD-traject te starten zijn twee zaken van groot belang. Allereerst is het cruciaal dat de deelnemer zelf gemotiveerd is om dit traject aan te gaan. Dit klinkt als een inkoppertje, maar omdat in het LD-traject zelfontwikkeling en zelfreflectie een grote rol spelen, is dit alleen mogelijk als de persoon in kwestie hier open voor staat. Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemer steun en ruimte krijgt van de eigen leidinggevende om de (nieuwe) rol als leidinggevende goed te kunnen uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het uitvoeren van bepaalde taken die de eigen leidinggevende wel of niet uit handen geeft. Een ander voorbeeld is of de organisatie een gedeelde visie vormt over bepaalde zaken zoals het functioneren van een medewerker of over verzuim of langere termijn doelstellingen. Het delen van je visie en randvoorwaarden is nodig om te kunnen groeien als leidinggevende.

Wat is jouw passie voor een LD-traject?
Afgelopen jaren heb ik onder andere bij een ziekenhuis het LD-traject verzorgd voor teamleiders, afdelingsmanagers en medisch managers. Als ik weer met deze mensen spreek, merk ik dat ze zoveel geleerd hebben en zich ontwikkeld hebben in hun rol. Voor mij als trainer en coach geeft dit enorm veel voldoening: ik probeer het beste in mensen naar boven te halen, door echt contact te maken met mensen en met hen te spreken over de echte wezenlijke zaken in het werk, maar eigenlijk ook de wezenlijke dingen in het leven. Het gaat dan over je waarden en normen, je moreel kompas, over hoe je open kunt staan voor de ander, over hoe je je gevoel kunt uiten.

Leadership Development-trajecten helpen leidinggevenden om goed leiderschap (verder) te ontwikkelen. Hierbij is onder andere aandacht voor visieontwikkeling, communicatietechnieken en handigheid op het strategische niveau. Juist in de huidige arbeidskrapte is het belangrijk om de leiders in de zorg goed toe te rusten voor hun taak.

Wil je meer weten over Leaderschip Development? Neem dan contact op met Myriam Martens of neem een kijkje op de website van onze partner Q-Academie.