Monitor geneesmiddelen NZa

Monitor geneesmiddelen NZa

Onlangs publiceerde de NZa de Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2020. Deze monitor bevat een analyse van de uitgaven aan geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg (2012-2018) en een analyse van de contractering, inkoop, toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen. 

De meest relevante informatie uit deze monitor hebben wij voor je samengevat:

Prijsafspraken tussen ziekenhuizen en farmaceuten worden steeds frequenter op specifieke indicaties van ziekten gebaseerd, ook wel 'Indication based pricing' (IBP). De gedachte hierachter is om de prijs van het geneesmiddel en de waarde voor de patiënt beter aan elkaar te koppelen. Meer weten over IBP of het gebruik van onze IBP-tool? Neem contact op met Evita Bakayoko of Frens Verstijnen

Meer weten over hoe zorg gefinancierd wordt? Klik hier voor onze training omtrent financiering en organisatie van ziekenhuizen.