Subsidie Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

Subsidie Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor mensen die langdurige zorg of ondersteuning nodig hebben. Ze blijven steeds vaker thuis wonen en dat vraagt om passende zorg en ondersteuning. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft ZonMw het vierjarige programma ‘Langdurige Zorg en Ondersteuning’ (LZO) opgezet (looptijd 2018-2022). Dit programma ondersteunt lokale netwerken die samenhangende zorg en ondersteuning bieden aan ouderen. 

3 verschillende fasen met eigen subsidie

Tot op heden onderscheidde ZonMw drie verschillende fasen met ieder een eigen subsidiemogelijkheid, namelijk: 
•    Fase I, de Ontwikkelsubsidie: om samen met een extern adviseur het netwerk te ontwikkelen en verstevigen.
•    Fase II, de Uitwerkingssubsidie: om de samenwerking te versterken en het netwerk verder te ontwikkelen; bestemd voor netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken. 
•    Fase III, de Verduurzamingssubsidie: die stimuleert om behaalde resultaten in fase II verder te verduurzamen. Deze subsidie was enkel op uitnodiging, na afronding van de uitwerkingssubsidie (fase II), aan te vragen.

Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg (fase II en III) geopend

Op 4 mei is de subsidieoproep voor een gecombineerde fase II en fase III opengegaan. Het doel van deze subisidie is om lokale netwerken te ondersteunen bij het doorontwikkelen en verduurzamen van hun samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen in de wijk.

Wat houdt de subsidie in?
Met de subsidie kan het netwerk een inhoudelijk onderwerp naar keuze uitwerken. Hierbij wordt er gewerkt aan de realisatie van praktijkverbeteren op dat onderwerp en daarnaast aan het vergroten van het lerend vermogen en de verandercapaciteit van het lokale netwerk. Verder gaat het netwerk aan de slag met het formaliseren en professionaliseren van de samenwerkingsstructuur. 

De subsidie aanvragen
Je kunt tot 1 juli 2021 (14:00 uur) de subsidie aanvragen via ProjectNet. Wil je meer weten over de aanvraag en de randvoorwaarden? Bekijk dan dit bericht van ZonMw.

Wil je weten waar netwerken in Nederland gevestigd zijn? Het RIVM heeft dit in opdracht van het ministerie van VWS in kaart gebracht. Bekijk de kaart hier.  

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag?

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al geruime tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven en hebben gezamenlijk zo’n tien ouderenzorgnetwerken begeleid met behulp van bovenstaande subsidieregelingen van ZonMw. Beide organisaties hebben actieonderzoekers beschikbaar die je kunnen begeleiden bij het verbeteren en implementeren van jouw ondersteuningsaanbod. Wij kunnen je daarnaast ondersteunen bij de aanvraag van de subsidie. Bekijk de voorbeelden van het begeleiden van een netwerk in fase 1 en fase 2 voor een impressie van onze ervaringen.

Hoe ziet onze ondersteuning eruit?
Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg. Daarom helpen we samenwerkingsverbanden in nieuwe regio’s graag aanspraak te maken op bovenstaande subsidies. Deze regio’s vormen dan voor een bepaalde periode een lerend netwerk onder begeleiding van Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut. Gezamenlijk stellen we doelstellingen vast die we gedurende die tijd monitoren en evalueren, ondersteund door een mini-dashboard. Uit de praktijk blijkt dat het opzetten van een lerend netwerk een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.