Ontwikkeling normenkader vrouwenopvang gestart

Ontwikkeling normenkader vrouwenopvang gestart

Q-Consult Zorg is, in opdracht van de vrouwenopvang, gestart met de ontwikkeling van een normenkader van de vrouwenopvang. De vrouwenopvang vindt het belangrijk dat haar werk van aantoonbare goede kwaliteit is. Kenmerkend voor de vrouwenopvang is de samenwerking in een landelijk stelsel van opvang dat zijn waarde elke dag opnieuw bewijst.

Onder de vml. staatssecretaris van Rijn is -in samenwerking met de VNG- ingezet op het vaststellen van een basiskwaliteit voor de opvang van de slachtoffers van huiselijk geweld. Er is daarnaast voor de gemeenten ook een handreiking opgesteld met kwaliteitseisen, met als doel deze te gebruiken bij de inkoop. Het was het doel om in 2018 een uniforme basiskwaliteit vast te stellen die voor alle aanbieders geldt. Binnen het VNG – Federatie Opvang programma RegioAanpak Velig Thuis (2014 – 2016) zijn hiertoe belangrijke stappen gezet, maar ontbrak de tijd voor deze laatste stap. De vrouwenopvang heeft nu het initiatief genomen om, voortbouwend op de resultaten van dit programma, zelf een normenkader te ontwikkelen dat tot doel heeft de bepaling van die uniforme basiskwaliteit. Dit normenkader is de basis voor een keurmerk vrouwenopvang.

Het primaire doel van het keurmerk is het bieden van een waarborg van kwaliteit en veiligheid. Dit is in het belang van vrouwen (en hun kinderen) die door de vrouwenopvang bediend wordt. Het keurmerk moet leiden tot vertrouwen en tevreden ‘klanten’, daarnaast maakt het dat instellingen zich inhoudelijk kunnen positioneren. Secundair doel is beleidsinformatie verschaffen over de veiligheid van cliënten in de vrouwenopvang. Het keurmerk is een instrument om te beoordelen of dienstverlening conform verwachting wordt geleverd.

Het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) levert een belangrijke financiële bijdrage aan de ontwikkeling van het keurmerk. Het TVcN, dat kwaliteit zelf hoog in haar vaandel heeft staan, tolkt dagelijks voor de vrouwenopvang. Guido Vroman (Director Relatie Beheer & Sales TVcN): “Wij zijn er trots op, om naast de dagelijkse inzet van tolken, op deze manier een extra bijdrage te leveren binnen de vrouwenopvang”. TVcN draagt daarom graag bij aan een verhoging van de kwaliteit van de hulpverlening aan de cliënten van de vrouwenopvang.

Bron: www.valente.nl