NZa vraagt input op voorstel voor nieuwe 'maatwerk DBC' voor ziekenhuiszorg

NZa vraagt input op voorstel voor nieuwe 'maatwerk DBC' voor ziekenhuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) overweegt per 2021 een zogeheten facultatieve prestatie toe te voegen in de medisch specialistische zorg. Met deze ‘maatwerk DBC’ kunnen zorgverzekeraars en ziekenhuizen samen invulling geven aan lokaal maatwerk naast de reguliere bekostiging. Hierdoor moet er meer ruimte ontstaan voor innovatie en lokale initiatieven. Om te toetsen hoe dit voorstel valt bij zorgaanbieders en –inkopers heeft de NZa tot begin maart een vragenlijst openstaan.

De vragenlijst
Tot 2 maart hebben zorgaanbieders en –inkopers de mogelijkheid te reageren op het voorstel van de NZa, wat kan middels het invullen van een vragenlijst. Op basis van deze input dient de NZa een voorstel in bij het ministerie van VWS. Wij zijn voorstander van innovaties in de zorg en moedigen zorgaanbieders van harte aan hun mening over deze ‘maatwerk DBC’ te geven!

Meer weten over de reden van dit initiatief en de voor- en nadelen hiervan? Bekijk dan vooral de website van de NZa: ‘Informatiekaart facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg’.

Wij zijn zelf ook benieuwd naar hoe zorgaanbieders aankijken tegen de invoering van de ‘maatwerk DBC’ en zouden graag eens van gedachten wisselen hierover. Zin om een keer koffie te drinken met een van onze consultants om hierover door te praten? Neem contact op met onderstaande consultant.