Hoe kunnen ziekenhuizen tot een onderbouwde (productie)prognose voor 2020 komen?

Hoe kunnen ziekenhuizen tot een onderbouwde (productie)prognose voor 2020 komen?

Door de coronacrisis kunnen de afspraken die gemaakt zijn tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar grotendeels de prullenbak in. Niemand weet nog precies wat de financiële gevolgen van de crisis zijn en hoe de toekomst eruitziet. Toch is het voor de financiële situatie van het ziekenhuis belangrijk om hier meer grip op te krijgen - de afdeling Planning & Control is nu dan ook aan zet. Wij hebben twee tools ontwikkeld die de afdeling Planning & Control ondersteunen in deze situatie.

Zorgverandermonitor

Zorgverandermonitor

De zorgverandermonitor geeft inzicht in welke zorg de afgelopen periode is doorgegaan en welke corona-gerelateerde zorg er extra is geleverd. Daarnaast maakt de monitor inzichtelijk welke zorg de afgelopen periode niet geleverd is. Hiervoor wordt historische data van de geleverde zorg als referentie gebruikt. De niet geleverde zorg wordt vervolgens onderverdeeld in verdampte zorg, zorg waarvan niet wordt verwacht dat deze op een later moment alsnog geleverd moet worden, en stuwmeer-zorg, uitgestelde zorg waarvan wel verwacht wordt dat deze nog geleverd moet gaan worden. Beide worden weergegeven in aantallen en in kosten. Op deze manier is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in wat er daadwerkelijk gebeurt.

Effectenanalyse

Effectenanalyse

Naast inzicht in de verandering in zorgactiviteiten is er ook inzicht nodig in hoe zich dit doorvertaald in DBC-zorgproducten en dus de schadelast en opbrengsten. Met de effectenanalyse wordt dit inzicht geboden. Er is een simulatiemodel ontwikkeld waarin de gebruiker een aantal scenario’s kan definiëren voor de opschaling. De gedefinieerde scenario’s worden vervolgens gesimuleerd in trajecten. Deze trajecten worden in het model opnieuw samengesteld op basis van de registratieregels en vervolgens worden de bijbehorende opbrengsten berekend. Hierdoor kan er meer zicht verkregen worden op de schadelast, wat waardevolle informatie kan bieden in de gespreksvoering met de zorgverzekeraar.

Wil je meer zien van de tools, bekijk dan deze korte demo. Een persoonlijke toelichting of wil je de onderdelen binnen je eigen informatiesysteem beschikbaar hebben? Neem dan contact op met onderstaande consultants.