Stichting OOK biedt met online omgeving ondersteuning bij kanker

Stichting OOK biedt met online omgeving ondersteuning bij kanker

Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) is erkend zorgverlener en zet zich in om mensen met kanker en hun naasten op het juiste moment de juiste ondersteuning op het niet-medische vlak te bieden. De zorg wordt onder andere geboden via de online omgeving 'Mijn OOK'. Bart Diederen, directeur van de Stichting, praat ons bij over Mijn OOK en hoe deze vorm van digitale zorg voorziet in de behoefte aan ondersteuning bij kanker. 

Bij ondersteuning op het niet-medische vlak gaat het om tien levensdomeinen: gedachten en emoties, energie en bewegen, veranderingen in/aan het lichaam, voeding en spijsvertering, relaties en omgeving, werk en actief leven, kinderen, zingeving, voorzieningen en regelgeving en een goed afscheid. 

Wat is 'Mijn OOK' en waarom is het ontwikkeld? 

"We hadden eerst een fysiek centrum op de zorgboulevard bij het Maasstad Ziekenhuis waar mensen met kanker en hun naasten met al hun vragen en zorgen terecht konden. Het idee was dat zij vanuit het ziekenhuis naar het centrum zouden komen om daar de gewenste ondersteuning te krijgen, maar die stap werd te weinig gemaakt. De drempel om hulp te zoeken was en is nog steeds hoog. Terwijl onderzoek van het KWF (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding), de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) en Stichting OOK aantoont dat patiënten en hun naasten wél behoefte hebben aan ondersteuning op de verschillende levensdomeinen. Dit bracht ons ertoe om zoveel mogelijk naar de mensen toe te komen, bijvoorbeeld door zelf online begeleiding te gaan aanbieden." 

Inmiddels begeleiden drie ondersteuningsconsulenten mensen met kanker door heel Nederland via de online omgeving Mijn OOK. Patiënten kunnen (video)bellen of mailen met de ondersteuningsconsulent, die oncologieverpleegkundige is. Binnen Mijn OOK vinden patiënten ook meer informatie over de mogelijke gevolgen van kanker en kunnen zij zelfstandig aan de slag met modules die helpen bij of inzicht kunnen geven in het omgaan met de ziekte. Ook bieden ze een vrijblijvend 10-minutengesprek voor patiënten die eerst in gesprek willen.

Online omgeving Mijn OOK van stichting OOK
Online omgeving 'Mijn OOK'

Voordelen van digitale zorg

De online begeleiding via Mijn OOK wordt erg gewaardeerd. "Patiënten en hun naasten willen niet naar het ziekenhuis als het niet echt hoeft. En sommige onderwerpen bespreken ze juist liever online dan face-to-face. Met praktische adviezen en persoonlijke steun op het juiste moment krijgen mensen weer meer vertrouwen in zichzelf en de toekomst. Dat leidt uiteindelijk naar verwachting ook tot een snellere terugkeer in de samenleving en minder consulten bij de arts."

Voor de ondersteuningsconsulenten was de manier van werken even wennen. Zij waren gewend om mensen 'live' te zien, maar zagen steeds meer de voordelen van online in. Daarnaast heeft corona de transitie naar digitale begeleiding versneld. 

Online omgeving werkt drempelverlagend

Een gebruiker van Mijn OOK vertelt: "Het voelde voorheen soms overdreven om hulp te zoeken. Ik dacht: Er zijn toch veel ergere gevallen dan ik? Door de ondersteuningsconsulent, die ik ontmoet heb in het Erasmus MC, ben ik die drempel overgestapt. Ik deel geregeld hoe het ervoor staat, waar ik tegenaan loop of wat juist goed gaat. Ik kan informatie opzoeken of een module volgen wanneer ik dat wil. De ondersteuningsconsulent heeft mij onder andere begeleid bij de omgang met mijn werkgever. Zij heeft mij op de goede weg geholpen." 

Digitale zorg draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor mensen met kanker. De online omgeving Mijn OOK is hier een mooi voorbeeld van. "Er is online heel veel mogelijk, waarbij we ook naar andere tools verwijzen buiten Mijn OOK, zoals bijvoorbeeld de Untire app. Deze app helpt wanneer patiënten worstelen met (soms) extreme vermoeidheid. We willen niets dubbel doen maar in alles het verschil maken voor mensen met kanker en hun naasten."

Ook starten met e-health?

E-health draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning op de plek waar de patiënt of cliënt het wenst. Wil je ook starten met de inzet van e-health of ben je op zoek naar advies om een volgende stap te zetten? Lees meer over onze ondersteuning bij digitalisering van zorg of neem contact op met de onderstaande consultant.