Aan de slag met regiobeelden voor een integraal zorgaanbod

Aan de slag met regiobeelden voor een integraal zorgaanbod

Om een zorgstelsel te creëren waarin de gezondheid en het welzijn van de zorgvrager centraal staan, is een herschikking van het zorglandschap nodig. Een integraal aanbod en passende zorg over domeinen heen voor iedereen in Nederland dient de norm te zijn. Hier kunnen regiobeelden ondersteunend in zijn. Wil je weten waarom dit zo is, wat een regiobeeld is en hoe je deze opstelt? Lees dan snel verder!

Wat is een regiobeeld?

Een regiobeeld is een visualisatie van de stand van zaken op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in Nederlandse regio’s, bij voorkeur aangevuld met ingeschatte toekomstige ontwikkelingen. Het regiobeeld is gevoed met data uit de regio en wordt domeinoverstijgend opgesteld. Deze data is afkomstig van verschillende partijen die onderdeel zijn van het (toekomstig) samenwerkingsverband in de regio. 

Waarom een regiobeeld?

Een regiobeeld helpt bij het inzichtelijk maken van het huidige zorgaanbod en de behoefte aan zorg in de toekomst. Zo ontstaat een gezamenlijk beeld van de opgave om de zorg toekomstbestendig te maken. Het geeft ook inzicht in mogelijke verschuivingen als resultaat van meer samenwerking.

Een regiobeeld kan gezien worden als een eerste stap naar een duurzame samenwerking rondom integrale zorg. Welke pijlers nog meer relevant zijn bij het komen tot een integrale samenwerking, lees je in de onderstaande flyer. 

 • Download Flyer Pijlers organiseren van integrale zorg
 • Hoe start je met een regiobeeld?

  Om van start te gaan met het opstellen van een regiobeeld, zijn de volgende aandachtspunten belangrijk: 

  • Breng de belangrijkste stakeholders in beeld in de eigen organisatie en binnen de regio.
  • Zorg voor bestuurlijke commitment en draagvlak onder de betrokken organisaties.  
  • Stem de datavolwassenheid met de deelnemende partijen af en bespreek hoe je de data ophaalt.
  • Besteed veel aandacht aan de AVG en dataprivacy van de data-aanleveringen. Dit is een lang en intensief traject.
  • Zorg voor een gedeelde visie, aangevuld met concrete samenwerkingsafspraken. Stem doelstellingen goed af.
  • Bespreek de uitkomsten met een brede groep betrokkenen waarmee de inzichten vanuit het regiobeeld praktische invulling krijgen.

  Meer weten?

  Het opzetten van een regiobeeld is complex. Niet alleen in de techniek, maar vooral ook op het gebied van visie, samenwerking, governance en bekostiging. Q-Consult Zorg heeft ervaring in het opzetten van regiobeelden en kan hier dan ook goed in ondersteunen. Ben je op zoek naar inspiratie uit andere regio’s of wil je een keer brainstormen over het opzetten van een regiobeeld? Neem dan contact op met onderstaande consultant.