Hoe stuurinformatie en data analytics onmisbaar zijn bij het managen van de crisis na de crisis

Stuurinformatie: sturen en monitoren in tijden van crisis

Om in een crisis als COVID-19 in control te blijven is er andere en meer up-to-date operationele en tactische/strategische informatie nodig. Het bestuur, managers, collega’s op de werkvloer, iedereen wil graag weten waar zij vandaag, morgen en liefst ook de komende periode aan toe zijn. Dit vraagt om een vernieuwde en versnelde aanpak van afdelingen zoals control, business intelligence en databeheer. 

Overzichten, zoals hieronder wat voorbeelden, die in een normale situatie soms wekelijks of maandelijks een update krijgen, vragen nu om dagelijkse verversing. Dat vraagt veel van afdelingen als control of databeheer. Er is met name behoefte op onderdelen als het monitoren van de COVID-19 besmettingen, inrichting en bezetting van COVID-19 afdelingen, beschikbaarheid van kritische materialen, etc. 

 

Tactisch/strategische informatie 

Steeds meer organisaties richten de blik vooruit. Op de korte termijn zien we dat organisaties zicht willen krijgen op het stuwmeer van zorg en worstelen met de vraag hoe de zorg weer op te schalen is. Via een zorgveranderingsmonitor maken we het stuwmeer van zorg inzichtelijk en met aannames en algoritmes helpen we zorg te prioriteren (waarbij we vraag en aanbod matchen en kijken waar de bottleneck ligt). Dit resulteert in onderbouwde scenario’s waar de lengte van de crisis en de manier van opschalen variabel is. Door deze scenario’s te simuleren op een historische set, aangevuld met actuele data van 2020, maken we de impact van keuzes inzichtelijk. 

Op de langere termijn zien we dat vrijwel alle (financiële) prognoses in meer of mindere mate verstoord zijn. Dit heeft effect op de rest van dit én volgend jaar (zorgverkoop 2021). Dit speelt binnen de Care bijvoorbeeld waar dagbesteding is stopgezet en binnen ieder ziekenhuis is de schadelastprognose verstoord. Wij werken inmiddels aan modellen om prognoses hun waarde weer terug te geven.

Ondersteuning vanuit Q-Consult Zorg

Al jaren ondersteunen wij bij het realiseren van stuurinformatie en bij het uitvoeren van data-analyses. Meer specifiek kan je denken aan:

  • Op organisatieniveau bepalen van de benodigde stuurinformatie in crisistijd. Door de crisis is er opeens dagelijks inzicht nodig in zaken zoals capaciteit, voorraden, opbrengsten, kosten, liquiditeitspositie en dergelijke. Dat vereist versnelling en het maken van keuzes. Wij kunnen je daarin ondersteunen door inmiddels opgedane ervaring met jou te delen en mee te denken met de inrichting en coördinatie. 
  • Technische ondersteuning of het uitvoeren van complexe analyses op data. Hierbij kan je denken aan het doorrekenen van bepaalde simulaties en scenario’s. Bijvoorbeeld het monitoren van de schadelast, het inzichtelijk maken van veranderingen in opbrengsten en kosten en andere data-analyses om het inzicht te vergroten. Wij helpen je graag bij het ontwikkelen van een coronadashboard om real-time te sturen (op corona-gerelateerde onderwerpen), zowel intramuraal als extramuraal.

Hoe stuurinformatie en data analytics onmisbaar zijn bij het managen van de crisis na de crisis lees je in onderstaande bijlage.

  • Download Hoe data (analytics) onmisbaar is bij het managen van de crisis na de crisis.pdf
  • In het onderstaande filmpje laten we zien dat bestaande historische referentietabellen en de daarop gemaakte prognoses voor de geleverde zorg in 2020 zinloos zijn. Het beste dat we kunnen doen is goed doordachte toekomst scenario's te simuleren en hiervoor middelen als de urgentielijst te gebruiken.

    Visualisatie en prognose zorg 2020