Succesfactoren voor integrale zorg

Succesfactoren voor integrale zorg

Integrale zorg is zowel nationaal als internationaal een steeds belangrijker thema. Hoe kunnen partijen binnen én tussen sectoren elkaar versterken, met uiteindelijk doel dat de zorg voor de patiënt beter wordt? Hoe breng je de samenwerking onderling op gang? Om kennis uit te wisselen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van integrale zorg te delen organiseerden de International Foundation of Integrated Care (IFIC), in samenwerking met Vilans en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eind mei de International Conference of Integrated Care (ICIC). Naar aanleiding van dit inspirerende congres en onze eigen ervaringen op het gebied van integrale zorg delen we graag de vier factoren die essentieel zijn bij het succesvol opzetten van Integrale zorg.

1. Benoem één opdrachtgever
Bij het opzetten van integrale zorg is het belangrijk dat één persoon of organisatie de rol van programmamanager op zich neemt. In de praktijk blijkt namelijk dat samenwerking tussen verschillende partijen, uit (vaak) meerdere sectoren, niet eenvoudig is. Er zijn veel overleggen nodig om te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak. Daarnaast moeten financiële en juridische afspraken gemaakt worden. Deze programmamanager is ook het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld financiers en andere ketenpartners.

2. Investeer in het bereiken van één gezamenlijke visie
Sta stil bij het waarom. Formuleer gezamenlijk een visie voor de nieuwe, integrale werkwijze. Waarom willen jullie samenwerken? Wat levert dit de cliënt op? Bij het opzetten van dergelijke nieuwe samenwerkingsverbanden zullen altijd moeilijkheden ontstaan die overwonnen moeten worden. Op dat moment kun je teruggrijpen op een gedeelde visie over de meerwaarde voor de cliënt.

3. Verspreid de visie door de gehele organisatie
Het vormgeven van een nieuwe manier van samenwerken vraagt iets van de hele organisatie. Belangrijk is om de gehele organisatie al vroeg te betrekken; deel de visie en verspreid het gedachtegoed door de verschillende betrokken organisaties. Hiermee bevorder je de betrokkenheid en voorkom je weerstanden op de lange termijn. Zo vergroot je de kans op succes!

4. Begin klein
Voorkom dat je vastloopt in grootse plannen en lange discussies, door te beginnen met kleine, concrete plannen die op korte termijn uitvoerbaar zijn. Hoewel integrale zorg groot klinkt (dit is het ook), betekent dit niet dat het niet op te delen is in kleinere projecten. Denk hierbij aan pilots voor een doelgroep of een integrale werkwijze binnen een organisatie die uit te bouwen is naar meerdere organisaties in de keten. Op die manier doe je belangrijke ervaring op en wordt de toegevoegde waarde voor alle betrokkenen concreet en zichtbaar.

Een integrale werkwijze is essentieel voor de toekomst van de zorg. Dit betekent de zorg organiseren rondom de cliënt in plaats van binnen de bestaande schotten in financiering en organisaties. Hierdoor staat de beleving en het resultaat voor de cliënt centraal en worden onnodige kosten van zorg voorkomen. Er is echter geen blauwdruk voor een succesvolle aanpak. Dit moet in samenspraak met de deelnemende organisaties tot stand komen. Wel blijken bovenstaande tips voor de organisatie van uw integrale project zeer belangrijk voor een succesvol resultaat.

Wij denken graag met je mee op welke wijze je jouw integrale zorg project het beste kunt vormgeven. We hebben ervaringen in diverse sectoren op dit gebied en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor vragen, neem gerust contact op met Iris Koopmans of Nienke Bults.