3 tips voor een sterke regionale samenwerking

3 tips voor een sterke regionale samenwerking

Om regionaal samen te werken en de potentie en het effect van de samenwerking vorm te geven, breng je de uitgangspositie van de samenwerking in de regio in beeld. Wat zijn de ontwikkelingen en wat is de positie van het netwerk hierin? In welke mate wordt er al samengewerkt, informatie gedeeld en is er data beschikbaar als onderlegger voor de regiovorming? Wie zijn de belangrijkste stakeholders/doelgroepen in de samenwerking? In dit artikel geven we inzicht in en tips voor hoe je zowel kwantitatief als kwalitatief de (uitgangs)positie van het netwerk in beeld kunt brengen.

Met wie, waarom en op welk niveau wordt samengewerkt in de regio is niet altijd direct duidelijk

De ene keer richt de samenwerking zich op de cliënt, de andere keer weer op de professional, de organisatie of het systeem. Er zijn veel subgroepen en dwarsverbanden. Iedereen heeft het voor het zeggen en toch ook niemand. Je blik is hierdoor troebel.  

[TIP] Breng in beeld waar de partners voor staan en wat de gezamenlijke ambities zijn.
Wat staat centraal in het netwerk (cliënt, aandoening of opgave) en hoe verhoudt jullie samenwerking zich tot andere netwerken in de regio? Modellen zoals het regenboogmodel en de ladder van samenwerking, kunnen hierbij ondersteunend zijn. 

Bij een regionaal samenwerkingsverband of zorgnetwerk is de manier van samenwerken niet altijd direct helder

Vertrouwen en relaties zijn de basis voor goede samenwerking

Dit begint met elkaar te leren kennen, begrijpen, elkaars taal leren spreken en elkaar leren te waarderen. Dit kost tijd en vraagt continu onderhoud, maar het moet vooral ook leuk zijn. 

[TIP] Ga aan de slag met elkaar! Maak je handen vies.
Vanuit het samenwerken aan projecten ontstaat energie die de samenwerking versterkt en waar vanuit de mooiste dingen ontstaan.

Vertrouwen en relaties zijn de basis voor een sterk regionaal samenwerkingsverband of netwerkzorg

Gebruik van data als onderlegger 

Regionale samenwerking staat nog in de kinderschoenen, maar het biedt veel kansen. De basis hiervoor is gelegen in goede samenwerking, afstemming en een gedeelde visie. Stuurinformatie op regionaal niveau biedt hierbij goede ondersteuning. Op basis van data kan de zorgconsumptie en populatie in de regio in beeld worden gebracht en scenariomodellen kunnen helpen om de impact van de interventies te voorspellen. 

[TIP] Breng de datavolwassenheid tussen zorgorganisaties in de regio in beeld en start klein. Hierdoor kan data fungeren als een kompas. Laat je niet ontmoedigen door de AVG en dataprivacy!

Gebruik van data als onderlegger bij regionale samenwerking en zorgnetwerken.