De transitiemonitor Voor het beter op elkaar afstemmen van de zorg

De transitiemonitor

In samenwerking met vier verschillende regio’s hebben wij, gestimuleerd door een voucherregeling vanuit het ZonMw (JZOJP), een transitiemonitor ontwikkeld. De monitor heeft als doel een regio te ondersteunen om met elkaar regionale doelen gericht op het beter op elkaar afstemmen van de zorg te realiseren.

Zo werkt de monitor

De monitor is ontwikkeld door middel van een regionale database waarin geanonimiseerd gegevens zijn verzameld van verschillende soorten zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, huisartsen en ouderenzorg. De monitor geeft inzicht in de gezondheidsstatus en de zorgconsumptie van de populatie, waarbij selecties zijn te maken op bijvoorbeeld leeftijd en op het niveau van een wijk. Daarnaast is het mogelijk om doelgroepen te identificeren die in aanmerking komen voor transitie van zorg. Voor de gezondheidsstatus en zorgconsumptie binnen de regio hebben we gebruik gemaakt van de risicostratificatie van de John Hopkins ACG-software (Figuur 1). Vanuit het verkregen inzicht kunnen de deelnemende zorgaanbieders met elkaar vorm geven aan de samenwerking en het op elkaar afstemmen van te leveren zorg.

Figuur 1: Risicostratificatie John Hopkins ACG-software
Risicostratificatie John Hopkins ACG-software

Tweede fase

Binnenkort gaat de tweede fase van de transitiemonitor van start. In deze fase wordt de informatie uit de monitor verder afgestemd op transitieafspraken in de regio. Trenddata van de zorgconsumptie zal daarbij inzicht geven over mogelijke verplaatsing van zorg en hoe daar met elkaar op te acteren. Zo is een eerste stap gezet naar het vormgeven van stuurinformatie op regionaal niveau.