Uitdagingen in de overgang op het Zorgprestatiemodel

Uitdagingen in de overgang op het Zorgprestatiemodel

De invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) komt met rasse schreden dichterbij. Met nog een kleine twee maanden te gaan, staan we stil bij de belangrijkste uitdagingen die zorgorganisaties ervaren in aanloop naar de overgang op het ZPM. Benieuwd naar deze uitdagingen en bijbehorende tips? Lees dan snel verder!*

Uitdaging 1: De benodigde extra tijdsinvesteringen in december en januari

Hiervoor hebben we de volgende tips:

  • Start nu al met sturen op incomplete registratie in de wekelijkse werklijsten. 
  • Regel extra capaciteit op de ondersteunende afdelingen en frontoffice. 
  • Regel extra handen op de zorgadministratie in januari, zodat je foutenregistraties kunt opvangen. 
  • Zorg dat de frontoffice is klaargestoomd op het ZPM en zet extra mensen op de beantwoording van telefoontjes als je cliënten informeert over de eigen bijdrage. 
  • Gebruik een afsluitscript voor het sluiten en openen van de DB(B)C’S.

Extra capaciteit nodig tijdens de piekdrukte? 

Kunnen jullie extra ondersteuning gebruiken in de voorbereiding op de invoering van het ZPM? De talenten van Q-Talent helpen graag! Denk bijvoorbeeld aan het wegwerken van achterstanden, verwerken van mutaties, ondersteuning bij frontoffice, herschrijven van processen en sluiten/openen van de DB(B)C’s. Meer weten? Neem contact op met Bart Gerards.

Uitdaging 2: Verzekeraars komen niet over de brug over het contracteren van de settings

Een tip om hiermee om te gaan is:

  • Zoek de samenwerking op met zorgorganisaties met dezelfde scope en creëer meer mandaat. 

Goed zicht krijgen op de komende wijzigingen in de zorgregistratie?

Q-Academie organiseert de training Van DB(B)C naar Zorgprestatiemodel. Hierin koppelen we de theorie over de nieuwe manier van tijdschrijven en administratieve dossiervorming aan de registratiestappen zoals je die kent uit jouw eigen praktijk. Ook bespreken we de belangrijkste punten waarop je de registratie controleert.

Uitdaging 3: Scholen van behandelaren en ondersteunend personeel

Tips om dit goed aan te pakken: 

  • Geef de scholing van de zorgadministratie prioriteit. 
  • Start nu al met het goed inrichten van agendabeheer en houd daarbij rekening met genoeg ruimte voor het uitvoeren van indirecte taken.  
  • Beperk het onderscheid in verschillende vormen van indirecte taken, hierdoor voorkom je registratielast. 

Meer weten?

Kan jouw zorgorganisatie ondersteuning gebruiken in de voorbereiding op het Zorgprestatiemodel? Wij kunnen op diverse manieren helpen. Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met onderstaande consultant.

*Genoemde uitdagingen en tips komen voort uit een intervisiebijeenkomst van Q-Consult Zorg waarin deelnemers uit diverse zorgorganisaties ervaringen met elkaar uitwisselden over het ZPM.