Uitdagingen uit de Houtskoolschets Acute Zorg

Uitdagingen uit de Houtskoolschets Acute Zorg

Hoe zorg je dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de acute zorg in de toekomst voor iedereen gegarandeerd blijft? Een uitdagend vraagstuk dat samenwerking vereist van alle betrokken partijen bij de acute zorg. Daarom presenteerde het Ministerie van VWS in juli 2020 de ‘Houtskoolschets Acute Zorg’: een discussiedocument met voorstellen voor de toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. Betrokken partijen werken deze voorstellen uit en bekijken wat dit betekent voor het acute zorglandschap.* In dit artikel geven wij alvast een samenvatting van de houtskoolschets en een voorbeeld van hoe Treant is omgegaan met de bijbehorende uitdagingen.

*Het demissionaire kabinet mag niet verder met dit onderwerp, de besluitvorming moet wachten tot een nieuw kabinet is gevormd.

Knelpunten op de SEH- en HAP-locaties

De houtskoolschets beschrijft verschillende knel- en aandachtspunten in de acute zorg. Het is onder andere vaak te druk of te stil op de SEH- en HAP-locaties. Ook is vaak niet duidelijk waar de patiënt terecht kan. Het is van groot belang dat de patiënt op het juiste moment op de juiste plek wordt behandeld, door de juiste zorgprofessional. Het bevorderen van integrale samenwerking tussen SEH’s, HAP’s en andere zorginstanties, is een belangrijk ontwikkelpunt dat kan bijdragen aan het beter organiseren en/of voorkomen van acute zorg.

Daarnaast wordt het steeds lastiger om voldoende zorgprofessionals te vinden. In bepaalde regio’s zien we een krapte op de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld huisartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel. Verder kan het vinden van voldoende triagisten erg moeilijk zijn.

Acute zorg voorkomen

Een belangrijk punt dat de houtskoolschets noemt, is het voorkomen dat mensen acute zorg nodig hebben. Hier is nog veel winst te behalen, onder andere door het verbeteren van samenwerkingen tussen sociaal én medisch domein. Wanneer zelfstandig thuis wonen niet meer gaat, is het belangrijk dat doorstroom naar tijdelijke of langdurige zorg is geregeld. Dan komt men zo snel mogelijk op de juiste plek terecht. Vanuit de spoedeisende hulp moeten er dan wel crisisplekken beschikbaar zijn. De inzet van digitale zorg kan veel acute zorg voorkomen of deze thuis plaats laten vinden. Men hoeft daardoor minder vaak fysiek naar de SEH- of HAP-locaties, wat de belasting op deze locaties vermindert.

Nieuwe inrichting en uitdagingen

Naast de focus op het voorkomen van acute zorg, doet de houtskoolschets een voorstel voor een nieuwe inrichting van het acute zorglandschap. Onderstaande afbeelding bevat vijf hoofdpunten, gepresenteerd door het ministerie van VWS, die samen de beoogde inrichting van het acute zorglandschap vormen.

Bron: Ministerie van VWS: Houtskoolschets acute zorg
Bron: Ministerie van VWS: Houtskoolschets acute zorg

Dit roept ook vragen en aandachtspunten op. Lisanne Stijl, senior adviseur bij Netwerk acute zorg regio West, benadrukt dat er binnen de acute zorg verschillen zijn tussen de regio’s en dat de noodzaak voor verandering niet overal gelijk is. ‘’Het is dan ook wenselijk dat landelijke regio’s en subregio’s de ruimte hebben om zelf keuzes te kunnen maken. Binnen eventuele kaders.” De houtskoolschets moet dus niet gezien worden als een blauwdruk.

‘’Een belangrijk punt van de houtskoolschets is om goed na te denken over hoe je de zorg steeds meer centraal gaat coördineren’’, aldus Lisanne. Voor hoogcomplexe zorg is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat iemand hier kwalitatief erg goed in is: ‘’Er moeten afspraken worden gemaakt over wie welke zorg het beste kan leveren.” Het juist verwijzen van patiënten is hierbij een uitdaging. Lisanne: ‘’De triage en het scheiden van hoog- en laagcomplexe zorg is erg lastig.” Binnen een spoedplein zitten verschillende disciplines al bij elkaar, maar ook via de telefoon is dit erg belangrijk. ‘’Een multidisciplinair team (met bijvoorbeeld een huisarts, kinderarts, GGZ-specialist) aan de poort is hierbij belangrijk. Op deze manier is het mogelijk om met elkaar deze triage te doen.’’

Treant – Zorg voor de regio

Een project waarbij deze uitdagingen centraal stonden, was de veranderopgave die Treant Zorggroep en Q-Consult Zorg in 2020 hebben afgerond. De druk bij Treant en andere zorgverleners in de regio nam toe, wat resulteerde in problemen die men niet alleen kon oplossen. In dit project werden individuele vraagstukken, gesteund door Q-Consult Zorg, in een regioperspectief geplaatst om samen naar een oplossing te zoeken.

Het doorvoeren van een complete herprofilering van drie ziekenhuislocaties resulteerde in een ziekenhuis in Emmen dat gericht is op acute en complexe ziekenhuiszorg, met een volwaardige spoedeisende hulp. De ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal zijn daarentegen ingericht voor goed planbare zorg met daarnaast basisspoedpost voor laagcomplexe spoedklachten. Treant en Q-Consult Zorg hebben het voor elkaar gekregen om met een goede projectorganisatie, en vooral mét oog voor de lokale situatie de samenwerking tussen de zorglocaties te bevorderen en zo tegelijkertijd de bovenstaande verdeling én de kwaliteit van de zorg voor deze regio te waarborgen.

Lees ook: Praktijkverhaal Treant – Zorg voor de Regio

Meer weten?

Heb je vragen over de inrichting van acute zorg in de regio of ben je benieuwd naar de ervaringen van Q-Consult Zorg bij Treant? Neem dan contact met ons op.