Vakgroepanalyse Op weg naar een formatie, efficiency én een gezonde werkbalans

Op weg naar een formatie, efficiency én een gezonde werkbalans

Als vakgroep of maatschap wil je kwalitatief goede en betaalbare zorg leveren. Dit betekent dat je scherp moet kijken naar de kwaliteit van de zorgprocessen en bedrijfsvoering van de vakgroep. Q-Consult Zorg brengt de juiste formatie voor de vakgroep en ruimte voor efficiency en werkbalans in kaart door zowel de processen en bedrijfsvoering van de verschillende werkonderdelen als in zijn geheel te analyseren. We verbinden daarbij de werkelijke praktijk met de cijfermatige analyses.

Het resultaat: inzicht in de match tussen vraag en aanbod en een concreet plan van aanpak voor een passende formatie, een gezonde werkbalans, dienstroosters (incl. veilig roosteren) en flow in de werkprocessen.

In een analyse kijken we naar alle werkonderdelen van de vakgroep:

Op basis van (individuele) gesprekken, observaties van de verschillende werkonderdelen, data-analyse (financieel en logistiek), documentenanalyse en groepssessies focussen we ons per werkonderdeel op de drie niveaus ‘richten, inrichten en verrichten’:

Naar aanleiding van de analyse levert dat een totaalconclusie die inzicht geeft in de match tussen vraag & aanbod en de benodigde en optimale FTE:

Resultaat

We hebben naar aanleiding van deze analyse voor verschillende vakgroepen de benodigde (en indien gewenst optimale) formatie berekend. Wij bieden na de analyse een concreet stappenplan om de optimale FTE situatie te bereiken en helpen vakgroepen bij het realiseren van efficiency- verbeteringen, optimale samenwerking en gezonde werkbalans.

Ook geïnteresseerd in een analyse en stappenplan voor jouw vakgroep? Neem contact op met onderstaande consultants.