Zorgprestatiemodel: hoe ga je om met bronregistratie en stuurinformatie?

Zorgprestatiemodel: hoe ga je om met bronregistratie en stuurinformatie?

Onlangs vond de derde intervisie in de reeks over het zorgprestatiemodel plaats, waarbij we het gesprek met deelnemers aangingen over de inrichting van het EPD/ECD. Welke risico’s zien we binnen gebruikte EPD’s/ECD’s? Welke mogelijkheden zijn er om deze risico’s te beheersen? Nemen de administratieve lasten af door de invoering van het zorgprestatiemodel? Je leest het in onderstaand artikel!

Wat is de stand van zaken?

Elke intervisie wordt afgetrapt met een korte inventarisatie van de stand van zaken van de implementatie van het zorgprestatiemodel bij de verschillende deelnemers aan de intervisie. Opvallend is dat in de loop van de tijd de meeste deelnemers optimistischer zijn geworden over het verloop van hun interne project. Meer duidelijkheid over landelijke regelgeving wordt aangemerkt als belangrijkste reden hiervoor. 

Wat zijn de risico’s binnen gebruikte EPD's/ECD's?

De volgende 3 risico’s zien de aanwezigen binnen de verschillende EPD’s/ECD’s die gebruikt worden:

  • Grote afhankelijkheid van externe partijen
  • Tijdigheid van oplevering door leverancier
  • Prioriteringskeuzes in inrichting door leverancier en daaropvolgend handmatig werk voor zorgaanbieder

Goed voorbereid zijn op de overgang op het Zorgprestatiemodel?

De overgang naar het zorgprestatiemodel vraagt om aanpassingen op het gebied van vastlegging en registratie, controlmaatregelen en contractering van zorg. Wij bieden de incompanytraining ‘Het zorgprestatiemodel: wat staat je te wachten?’ om je hierbij te helpen. We staan stil bij mogelijke risico’s die deze wijziging specifiek voor jouw organisatie met zich meebrengt.

Met welke maatregelen kunnen deze risico’s beperkt worden? 

Maar welke mogelijkheden zien we om deze risico’s te beheersen? Goede tips die naar voren kwamen: 

  • Uitwerken van verschillende scenario’s ter voorbereiding
  • Mogelijkheden verkennen om als organisatie zelf onderdelen in te richten in het EPD/ECD
  • Samenwerking opzoeken met zorgaanbieders die gebruikmaken van hetzelfde EPD/ECD

Stuurinformatie

Alex Martinius was te gast en deelde zijn kennis over stuurinformatie in het zorgprestatiemodel. Hij vroeg de deelnemers of de administratieve lasten zullen afnemen door de invoering van het zorgprestatiemodel. Hierover bestonden verdeelde meningen. De verwachting is echter wel bij het grootste deel van de aanwezigen dat de registratie eenvoudiger en de stuurinformatie beter wordt. 

Het algemene beeld is dat het lastig is om in deze fase al vast te stellen op welke KPI’s gestuurd gaat worden. Wel leeft het gevoel dat de invoering van het zorgprestatiemodel de mogelijkheid geeft om nog eens kritisch te kijken naar je KPI’s. Belangrijk in de discussie was de vraag in hoeverre organisaties nog gaan sturen op productiviteit van behandelaren of dat kansen ontstaan om dit te verschuiven naar sturen op behandelresultaat. 

Meer weten of ondersteuning nodig?

Meer weten over het Zorgprestatiemodel? Lees ons artikel over 4 opvallende knelpunten in de simulatie Zorgprestatiemodel. Ook schreven we een stuk over het aanhaken van behandelaren en omgaan met indirecte tijd. Kunnen jullie ondersteuning gebruiken in de voorbereiding op de overgang of heb je andere vragen, neem dan contact op met onderstaande consultants, wij helpen jullie graag!