Project Onbegrepen Gedrag in het verpleeghuis Praktijkverhaal

Project Onbegrepen Gedrag in het verpleeghuis

Onbegrepen gedrag in de ouderenzorg staat sinds een aantal jaren met stip op de agenda van toezichthoudende instanties. Hoewel zorgverleners kennis en tools krijgen aangereikt over het begeleiden van cliënten met onbegrepen gedrag, lijkt de handelingsbekwaamheid onvoldoende toe te nemen. Daarbij zorgt de veranderende instroom van cliënten voor een toename van complexe zorgvragen. Samen met de krapte op de arbeidsmarkt maakt dit de aanwezigheid van gekwalificeerde medewerkers van groot belang. 

Zeven organisaties – met Q-Consult Zorg als (mede)projectleider – startten daarom een uniek ontwikkelprogramma naar onbegrepen gedrag in het verpleeghuis.

Wat houdt het Project Onbegrepen Gedrag in?

Onbegrepen gedrag van bewoners in het verpleeghuis is lastig voor alle betrokkenen: zorgverleners, medebewoners en uiteraard de mensen met onbegrepen gedrag zelf. Het gedrag van bewoners is gedeeltelijk een reactie op de zorgverleners. De vraag is wat de benadering door zorgverleners doet met het gedrag van bewoners. 

Het doel van dit programma was om de handelingsbekwaamheid van zorgverleners in de omgang met onbegrepen gedrag te vergroten. Hierbij stelden wij onszelf de vraag: Hoe kunnen we als verzorgenden bewuster reageren op bewoners met onbegrepen gedrag en daarmee bijdragen aan hun kwaliteit van leven? (Mede)projectleider Myriam Martens van Q-Consult Zorg over het project:

"Uniek aan dit project was dat verzorgenden zelf ontdekten wat ze op hun afdeling tegenkomen en wat ze het beste kunnen doen."

Aan het project deden twaalf teams mee vanuit zeven organisaties: Het Baken, Driezorg, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, IJsselheem, Rosengaerde, Noorderboog en Viattence.

De aanpak

De aanpak van onbegrepen gedrag in het verpleeghuis (OGV) richtte zich primair op de teams van verzorgenden en helpenden. Zij onderzochten de mogelijkheid om zaken in de verzorging en ondersteuning anders aan te pakken om onbegrepen gedrag om te buigen. 

De kennis en handvatten werden dus niet door experts ‘van buitenaf’ aangereikt, maar door onderzoekende, reflecterende teams zelf ontdekt. Zorgprofessionals deelden hun kennis en ervaring met elkaar én met betrokken disciplines zoals de psycholoog en specialist ouderengeneeskunde. Samen kennis en ervaringen uitwisselen en analyseren was de weg om tot een effectieve en blijvende aanpak te komen.

Meer weten of zelf aan de slag met onbegrepen gedrag?

Wil je meer weten over het project of heb je een specifieke vraag? Kijk hier voor meer informatie over de aanpak en de resultaten of neem contact op met Myriam Martens.  

De projectleiders:
Hans Reinders                                                    
Prof. Em. Ethiek                                                 
Vrije Universiteit Amsterdam   

Myriam Martens
Partner/Senior Consultant
Q-Consult Zorg