7 belangrijke wijzigingen MSZ per 2021

7 belangrijke wijzigingen MSZ per 2021

Jaarlijks publiceert de NZa de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor het volgende jaar. De wijzigingen voor 2021 zijn inmiddels bekend. Wij hebben 7 belangrijke wijzigingen voor de MSZ per 2021 op een rij gezet. 

Belangrijkste wijzigingen MSZ 2021

1. Eerste polikliniekbezoek op afstand krijgt structurele plek in MSZ

Per 2021 zijn zorgactiviteiten ‘Belconsult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek’ (190164) en ‘Schriftelijke consultatie ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek’ (190167) geïntroduceerd. Hierdoor kan een eerste consult ook geregistreerd worden wanneer dit telefonisch of schriftelijk plaatsvindt. Aanvullend is zorgactiviteit ‘Screen- to- screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek’ (190161) beëindigd en vervangen door onderstaande zorgactiviteiten: 

  • Screen-to-screen consult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek (190165) 
  • Screen-to-screen consult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190166) 

De zorgactiviteiten 190164, 190165 en 190167 hebben binnen de productstructuur dezelfde rol gekregen als zorgactiviteit ‘Eerste polikliniekbezoek’ (190060). Zorgactiviteit 190166 heeft binnen de productstructuur dezelfde rol gekregen als zorgactiviteit ‘Herhaal-polikliniekbezoek’ (190013). Klik hier voor meer informatie. 

2. Add-on prestatie voor dure apotheekbereiding

Per 2021 is het mogelijk om voor dure apotheekbereidingen een add-on prestatie vast te stellen. Het gaat om bereidingen waarbij de ziekenhuisapotheek zelf vanuit grondstoffen een geneesmiddel bereidt. Daarmee wordt de bekostiging van dure apotheekbereidingen gelijk getrokken met de bekostiging van dure geregistreerde geneesmiddelen en vormt deze geen onnodige belemmering meer voor het maken van een dure apotheekbereiding. Klik hier voor meer informatie. 

3. Meerdere eerste polikliniekbezoeken in één zorgtraject mogelijk

Tot 2021 mag een zorgtraject maximaal één eerste polikliniekbezoek bevatten. Indien een patiënt tijdens de looptijd van een zorgtraject de poortspecialist consulteert voor een nieuwe zorgvraag, maar hiervoor geen nieuw zorgtraject geopend mag worden (want er wordt niet voldaan aan de voorwaarden), dan kon voor dit polikliniekbezoek tot 2020 geen zorgactiviteit geregistreerd worden. 

Vanwege onduidelijkheden in de huidige wet- en regelgeving worden er aanpassingen gemaakt. Deze aanpassingen zorgen voor helderheid over wanneer een eerste polikliniekbezoek (bij eerste contact voor een nieuwe zorgvraag) of herhaal-polikliniekbezoek (bij vervolg contact voor deze zorgvraag) geregistreerd moet worden. Als gevolg van deze nieuwe definities wordt het toegestaan dat het zorgtraject in sommige gevallen meerdere eerste polikliniekbezoeken bevat. Klik hier voor meer informatie. 

4. De zorgvraag bij Urologie is afgeschaft

De verplichte zorgvraag bij Urologie (0306) zorgt voor onnodige administratieve lasten, omdat de zorgvraag geen rol speelt bij het afleiden van subtrajecten. Mede daardoor wordt de zorgvraag vaak onzorgvuldig getypeerd en zorgt het verplicht registreren voor meer registratielast dan voordeel. Klik hier voor meer informatie. 

5. Nieuwe zorgactiviteit voor ‘Verkeerde bed’ en ‘Vervallen  ziekenhuisindicatie’

De huidige definities en regels voor de prestaties ‘Verkeerde bed’ (190031) en voor de ‘Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie, geen verpleeghuisindicatie’ (190038) sluiten niet meer aan op de praktijk en kunnen leiden tot problemen in de registratie. Er zijn daarom nieuwe, vervangende zorgactiviteiten in het leven geroepen die wel aansluiten op de praktijk, dit zijn ‘Verkeerde bed, Wlz-indicatie’ (190092) en ‘Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, geen Wlz-indicatie’ (190093). De nieuw geïntroduceerde zorgactiviteiten zijn opgenomen in de categorie ‘Supplementaire verrichtingen – Overig traject’ (tarieftype 12). Klik hier voor meer informatie. 

6. Extra add-on prestaties voor IC-dagen

Als gevolg van de corona-uitbraak is een uitbreiding van de IC-capaciteit noodzakelijk. Hiervoor wordt de bekostiging van extra bedden op de IC mogelijk gemaakt door twee extra add-on prestaties toe te voegen voor de registratie van IC-dagen. Zorgaanbieders registreren en declareren deze nieuwe IC-add on’s alleen als de reguliere capaciteit aan IC-bedden wordt overschreden. Met deze twee prestaties ontstaat daarmee inzicht in de bezetting van de extra IC-capaciteit. Klik hier voor meer informatie. 

7. Facultatieve prestaties

Met de facultatieve prestatie kunnen ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen invulling geven aan lokaal maatwerk naast de reguliere bekostiging. Het doel van de facultatieve prestatie is dat er meer ruimte komt voor innovatie en lokale initiatieven. Per 2021 zijn er twee facultatieve prestaties: regulier facultatief overig zorgproduct (ozp) en de facultatieve add-on. De prestaties worden opgenomen in de zorgactiviteiten tabel en tarieven tabel. Klik hier voor meer informatie.